Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informacja o zgłoszeniach dotyczących budowy (art. 30a ustawy Prawo budowlane):

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora;
 • sieci:
  • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • cieplnych,
  • gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany;
 • instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych.
Numer Sprawy Data dokonania zgłoszenia Nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Lokalizacja inwestycjiInformacja o wniesieniu sprzeciwu [data] Informacja o braku wniesienia sprzeciwu [stanowisko/data]
UAB.6743.1.2.2022.JaK04.01.2022Rafał Maderaprzebudowa wewnętrznej instalacji gazuul. Katowicka, dz. nr 32, 53, obręb Opole 18.01.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.3.2022.MiP10.01.2022Piotr i Ewa Gawolbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Morysa 9, dz. nr 100 k.m. 33, obręb Szczepanowice zaświadczenie z dnia 10.02.2022 r.
UAB.6743.1.4.2022.JaK10.01.2022PSG Sp. z o.o.przebudowa sieci gazu n/c 225PE, 160 PE, 110PE do 10k Paul. 1-go Maja, dz. nr 1, 8/8, 8/7, 7, 61/3, 61/4, 74, k.m. 54, 104, k.m. 47, obręb Opole 18.01.2022 r. - brak sprzeciw
UAB.6743.1.6.2022.KB11.01.2022Błaszczyk Iwonawewnętrzna instalacja gazudz. nr 13/4 km. 80 obręb NWK 

17.01.2022

zaświadczenie

UAB.6743.1.7.2022.JaK11.01.2022Jolanta Pawalecbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalny wielorodzinnydz. nr 30/13, k.m. 41, obręb Opole 11.01.2022 r. - brak
UAB.6743.1.8.2022.KB12.01.2022PSG sp. z o.o.budowa sieci gazudz. nr 786, 748 obręb Grotowice 18.01.2022 zaświadczenie
UAB.6743.1.10.2022.AG14.01.2022Dywan A.budowa zewnętrznej instalacji i wewnętrznej gazudz. nr 47/4 k.m. 6 obręb Groszowice 01.02.2022 zaświadczenie
UAB.6743.1.11.2022.MB17.01.2022 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

budowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych w rejonie  ul. Spychalskiego w Opolu

dz. nr 105/6, 97/13, 97/11, 97/12, 108/7, 97/7, k.m. 41, obręb Opole 20.01.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.12.2022.MB17.01.2022Kurkowska Martabudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegodz. nr 761/65, k.m. 1, obręb Brzezie 21.01.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.13.2022.KB18.01.2022PSG Sp. z o.o.budowa przyłącza gazu śr/c 63PE do zakładu usługowego ZOOdz. nr 2506, 2508, 2513, 74, 26, 25, 27, 83 obręb Nowa Wieś Królewska 26.01.2022 - zaświadczenie
UAB.6743.1.14.2022.MB19.01.2022Juranek Damianbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnegodz. nr 645/6, 645/9, k.m. 11, obręb Gosławice 07.02.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.18.2022.JaK25.01.2022Kamil Pyclikbudowa wewnętrznej instalacji gazu dla dwóch lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnymdz. nr 112/29, k.m. 47, obręb Opole 16.02.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.20.2022.AG27.01.2022Cembrowski Adambudowa wewnętrznej instalacji gazudz. nr 78 km. 20 obręb Opole 04.02.2022 zaświadczenie
UAB.6743.1.21.2022.AG31.01.2022Regiec Marianna, Stanisławprzebudowa wewnętrznej instalacji gazudz. nr 111 km. 5 obręb Kolonia Gosławicka 14.02.2022 zaświadczenie
UAB.6743.1.22.2022.AG01.02.2022Janczura Marcinbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoobręb Groszowice, a.m. 8 dz. nr 15/3 14.02.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.23.2022.KB01.02.2022Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25a, 31-035 Krakówbudowa linii kablowej niskiego napięcia przy ul. Teligi w Opoludz. nr 733, 626/1, 626/3, obręb Malina 10.02.2022 -brak sprzeciwu
UAB.6743.1.24.2022.MB07.02.2022PSG Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Bandrowskiego 16budowa sieci gazowej ś/c 160PE do 0,5 MPa przy ul. Wrocławskiej Opole,obręb Wrzoski a.m. 4 dz. 464/173, 462/173, a.m. 2 dz. nr 444/153 16.02.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.25.2022.MiP07.02.2022Krzysztof Pociechabudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia do budynku gospodarczego na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Kwiatowa 48, dz. nr 2389, obręb Nowa Wieś Królewska zaświadczenie z dnia 25.02.2022 r.
UAB.6743.1.26.2022.WA04.02.2022Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25a, 31-035 Krakówbudowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej w Opoludz. nr 66/1, 58/1, 58/3, 58/4, 26/1 km. 13 obręb Groszowice 14.02.2022-brak sprzeciwu
UAB.6743.1.27.2022.BeP07.02.2022Wolny Sebastianbudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazudz. nr 54 k.m. 8 obręb Groszowice 16.02.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.28.2022.JaK07.02.2022TAuron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25a, 31-035 Krakówbudowa linii kablowej n/n 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Studziennej w OpoluOpole, obreb Czarnowąsy, a.m. 4 dz. nr 3, 660/11 18.02.2022 -brak sprzeciwu
UAB.6743.1.29.2022.MB07.02.2022

Mondial   Sp. z o.o.

przebudowa węzła sieci elektroenergetycznej z rozbiórką budynku stacji transformatorowej oraz budową nowejdz. nr 369/2, 369/3, 369/4, 369/13, k.m. 6, obręb Zakrzów 21.02.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.30.2022.KB14.02.2022Wspólnota Mieszkaniowabudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnymw zabudowie wielorodzinnejobręb Opole, a.m. 74 dz. nr 10/37  22.02.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.31.2022.JaK14.02.2022Iwona Popczykbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku wielorodzinnymul. Kośnego 30/8, dz. nr 15/1, k.m. 48, obręb Opole 03.03.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.32.2022.JP17.02.2022Szczygielska Czesława budowa zewnętrznej i wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymobręb Grudzice, a.m. 9 dz. nr 98/1 brak sprzeciwu - dn.22.02.2022
UAB.6743.1.35.2022.WA18.02.2022Wójcik Justynabudowa wewnętrznej instalacji gazu n/c dla lokalu mieszkalnego nr 2 budynku mieszkalnym wielorodzinnymdz. nr 21/1 a.m. 35 obręb Szczepanowice 

23.02.2022 - brak sprzeciu

UAB.6743.1.17.2022.MGM24.01.2022Duda Mariabudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegodz. nr 154 km. 1 obręb Żerkowice 01.02.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.19.2022.MGM27.01.2022PSG Sp. z o.o.przebudowa sieci gazu n/c 110PE do 10kPadz. nr 73/36, 90, 73/35 km. 20, dz. 96, 81 km. 19 obręb Opole 08.02.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.34.2022.JaK18.02.2022Chudala Elżbieta i Alfredprzebudowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia w lok. mieszkalnym nr  6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnymobręb Opole, k.m. 44 dz. nr 5/1 28.02.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.37.2022.MiP21.02.2022Ryszard Irzykbudowa instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Szkolna 12, dz. nr 1841/221, k.m. 1, obręb Winów zaświadczenie z dnia 09.03.2022 r.
UAB.6743.1.38.2022.JaK23.02.2022Grzegorz Dytkobudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnymul. Reymonta 35/3, dz. nr 9/35, k.m. 53, obręb Opole 03.03.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.40.2022.MiP24.02.2022Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.przebudowa wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni w budynku Hotelu Pielęgniarekul. Szczeszyńskiego 22, dz. nr 2449, obręb Nowa Wieś Królewska zaświadczenie z dnia 14.03.2022 r.
UAB.6743.1.41.2022.WK02.03.2022Wiśniewski Sylwesterbudowa instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegodz. nr 1663 k.m. obręb NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA zaświadczenie z dnia 15.03.2022 r.
UAB.6743.1.42.2022.JP02.03.2022PSG Sp.  z o.o.budowa sieci gazu do 10kPaul.Wróblewskiego, Biasa, Prószkowska, dz.nr:30/4, 40/1 2, 41 k.m. 36 , dz nr 22/11 k.m. 39  obręb Szczepanowice Zaświadczenie z dnia 10.03.2022 r.
UAB.6743.1.43.2022.WA03.03.2022Tauron Dystrybucja S.A.budowa linii kablowej niskiego napięcia 0.4kV do zasilania stacji gazowej CNGdz. nr: 807, 806/1, 838, 839, 836 i 835 obr. Grotowice 09..03.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.44.2022.WA04.03.2022Aneta Tworuszkabudowa wewn. i zewn. instalacji gazu niskiego ciśnienia dla lokalu nr 2 w bud.mieszkalnym jednorodzinnymdz. nr 254 km. 8 obr. Kolonia Gosławicka 09..03.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.45.2022.MiP04.03.2022Edward i Dorota Leluszkorozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Domańskiego 49, dz. nr 91 k.m. 26, obręb Półwieś zaświadczenie z dnia 17.03.2022 r.
UAB.6743.1.46.2022.MGM04.03.2022Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opoluwykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnymdz. nr 33/7 km. 42 obręb Opole 08.03.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.47.2022.MGM04.03.2022Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opoluwykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnymdz. nr 79/6 km. 42 obręb Opole 08.03.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.48.2022.MB07.03.2022Wiesław Szusterbudowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymdz. nr 16, k.m. 17, obręb Wójtowa Wieś 09.03.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.49.2022.KB07.03.2022Kupisz Krzysztofbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku jednorodzinnymdz. nr 38/1 k.m. 18 obręb Groszowice zaświadczenie z dnia 14.03.2022 r.
UAB.6743.1.50.2022.SC07.03.2022Jerzy Koźlikbudowa wewnętrznej instalacji gazu oraz zewnętrznego odcinka gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Suchoborska 2a, dz. nr 476/1 k.m. 6, obręb Kolonia Gosławicka zaświadczenie z dnia 14.03.2022 r.
UAB.6743.1.51.2022.JP07.03.2022Rafał Bryśprzebudowa budynkuul. Domańskiego 56, dz. nr 217 k.m. 28, obręb Półwieś zaświadczenie z dnia 10.03.2022 r.
UAB.6743.1.52.2022.JP10.03.2022Czerska Zdzisławabudowa budynku jednorodzinnegona działce 1755/203 k.m. 2 obręb CzarnowąsyDecyzja - sprzeciw i nakładam obowiązek z dnia 22.03.2022 
UAB.6743.1.53.2022.KB15.03.2022Ireneusz Machbudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazudz. nr 22/3 k.m. 11 obręb Groszowice w Opolu ul. Oświęcimska 22decyzja - sprzeciw - 22.04.2022 
UAB.6743.1.54.2022.MB16.03.2022Andrzej Niskiprzebudowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

ul. Kośnego 29a/2

dz. nr 50/10, k.m. 45, obręb Opole

 23.03.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.55.2022.MK18.03.2022Technobud Spółka Jawna B.Bazelak, B.FederRozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Irydowejdz. nr 748 obręb 0057 Grotowice zaświadczenie z dnia 14.04.2022 r.
UAB.6743.1.56.2022.JP18.03.2022Ewa Wojnarowiczprzebudowa poddasza w budynku mieszkalnym jednorodzinnym166101_1.0103.AR_19.82/1 w/w zamierzenie nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę dn.08.04.2022
UAB.6743.1.57.2022.MiP21.03.2022Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazu śr/c 90PE do 0,5MPaul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, dz. nr 1471/5, 653/5 k.m. 1, obręb Grudzice zaświadczenie z dnia 24.03.2022 r.
UAB.6743.1.58.2022.MiP21.03.2022Magis House Sp. z o.o. Sp. k.budowa sieci gazu śr/c 63PE do 0,5MPaul. B. Biegasa, dz. nr 59/2, 59/3 k.m. 10, obręb Grudzice zaświadczenie z dnia 24.03.2022 r.
UAB.6743.1.59.2022.KB22.03.2022PSG Sp z o.o.budowa sieci gazowej ś/c do 0,5 MPa

ul. Powszechna, dz. nr 55, 54/2, 58/1, 58/3, 26/2 km. 13 obręb Groszowice

 04.04.2022 - zaświadczenie
UAB.6743.1.60.2022.JP23.03.2022Alicja Kaczorowska-Zającmontaż wewnętrznej instalacji gazuUl. Podborna 9, dz. nr 86 k.m. 12 obręb Groszowice Zaświadczenie z dnia 24.03.2022 r.
UAB.6743.1.61.2022.WA23.03.2022Zakład Komunalny Sp.z o.o.Budowa sieci i przyłączy kanalizacji wod-kanOpole ul. Technologiczna 20/8, 20/18, 20/23, 20/22, 20/24, 20/30, 20/27, 20/20, 20/31, 20/35 km 61
12/28, 14/3, 7/5, 6/20, 9/44, 9/45, 8/5, 8/6, 7/6 km. 62
111/1, 111/2 km, 7 obr. Półwieś
  
UAB.6743.1.62.2022.MiP22.03.2022Krzysztof Barcikowskibudowa zewnętrznej instalacji gazu PE40 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul.Dunikowskiego, dz. nr 17/10 k.m. 16, obręb Groszowice zaświadczenie z dnia 07.04.2022 r.
UAB.6743.1.63.2022.JP25.03.2022Joanna i Karol MikulscyBudowa wewnętrznej instalacji gazu ul. Oświęcimska 168dz. nr 439 obręb GROTOWICE zaświadczenie z dnia 29.03.2022 r.
UAB.6743.1.66.2022.WA28.03.2022Wellma Investment Sp.z.o.o. sp.k.budowa osiedlowej kanalizacji deszczowejdz. nr 652/1, 652/2, 652/3, 652/4, 652/5, 593/3 km. 11 GosławiceDecyzja - sprzeciw  z dnia 19.05.2022 
UAB.6743.1.67.2022.BeP29.03.2022Anna Chociajinstalacja wewnetrzna gazu32/39 obręb Opole  
UAB.6743.1.69.2022.MGM30.03.2022PSG Sp. z o.o.budowa sieci gazowej o średnicy 63PE do 0,5MPaul. Podborna, dz. nr 177/1 km. 18 obręb Groszowice zaświadczenie z dnia 12.04.2022 r.
UAB.6743.1.70.2022.JaK30.03.2022Piotr Pierzgarozbudowa sieci wod-kan wraz z przyłączami

Opole, ul. Studzienna,

dz. nr 3, 519/11, 520/11, 522/11, 523/11, 660/11, 661/11, 662/11, 663/11, k.m. 4 obręb Czarnowąsy

 zaświadczenie z dnia 06.04.2022 r.
UAB.6743.1.71.2022.WA30.03.2022Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

166101_1.0073.ar_3.288,
166101_1.0073.ar_3.88/13, 166101_1.0073.ar_3.88/25, 166101_1.0073.ar_3.87/25,
166101_1.0073.ar_3.88/24, 166101_1.0073.ar_3.88/23, 166101_1.0073.ar_3.87/22, 
166101_1.0073.ar_3.88/22, 
166101_1.0073.ar_3.88/21

 zaświadczenie z dnia 12.04.2022 r.
UAB.6743.1.73.2022.SC04.04.2022PSG Sp. z o.o.budowa sieci gazowej n/c 110PE do 10kPa

ul. Korneckiego, dz. nr 883/1, 857/4, 857/3, 857/2 k.m. 14, obręb Zakrzów

 zaświadczenie z dnia 06.04.2022 r.
UAB.6743.1.74.2022.JP11.04.2022PSG Sp. z o.o.budowa sieci gazowej ś/c do 0,5MPaul. Żerkowicka, Sielska, dz. nr 93 i 9 k.m. 14 obręb Bierkowice zaświadczenie z dnia 13.04.2022 r.
UAB.6743.1.72.2022.BeP04.04.2022Weselska czesława i AndrzejPrzebudowa wewnetrznej instalacji gazupl. Oleandrow 30 , dz.nr 73/27 k.m.20 obreb Opole zaświadczenie z dnia 25.04.2022
UAB.6743.1.75.2022.MB04.04.2022Rudolf Słotabudowa instalacji wewnetrznej gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Plac Oleandrów 19, dz. nr 27/1, k.m. 20 14.04.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.76.2022.BeP07.04.2022PSG Sp z o.o.budowa sieci gazu n/c 110PE do 10 kPaul. marii skłodowskiej, dz nr 144 k.m.33 obreb Szczepanowice zaświadczenie z dnia 28.04.2022r.
UAB.6743.1.78.2022.MK8.04.2022Sabina Poliwodarozbudowa wewnętrznej instalacji gazuul. Leśna 2, dz. nr 529, 528/2, k.m. 6 obręb 0073 Kolonia Gosławicka zaświadczenie z dnia 13.04.2022 r.
UAB.6743.1.79.2022.BeP13.04.2022Tauron Dystrybucja S.A.budowa linii kablowej nn )0,4kVul. Bierkowicka  dz.nr 1123/116 k.m.9, 1224/35,1223/35, 1124/116, 203/35 k.m.10 zaświadczenie z dbia 28.04.2022r.
UAB.6743.1.80.2022.MGM15.04.2022Aneta Dzięciołowskarozbudowa wewnętrznej instalacji gazuul. Wyzwolenia 5, dz. nr 802 obręb 0098 Nowa Wieś Królewska zaświadczenie z dnia 25.04.2022 r.
UAB.6743.1.81.2022.MiP15.04.2022Teodora Mroszczakprzebudowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowejul. Mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" 3 zaświadczenie z dnia 28.04.2022 r.
UAB.6743.1.82.2022.JP15.04.2022Anna i Piotr Rzepaprzebudowa wewnętrznej instalacji gazuul. Kośnego 19/3, dz. nr 50/3 k.m. 45 obręb Opole zaświadczenie z dnia 24.04.2022 r.
UAB.6743.1.83.2022.KB19.04.2022Wspólnota mieszkaniowaprzebudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalno-usługowegodz. nr 21/19 km. 44 obręb Opole ul. Książąt Opolskich 18 21.04.2022 - zaświadczenie
UAB.6743.1.84.2022.WA20.04.2022Roman Groszekbudowa instalacji gazu n/c do lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnymdz. 8/7 km. 5 obręb Groszowice 22.04.2022 - zaświadczenie
UAB.6743.1.85.2022.JP20.04.2022Lila i Kazimierz Krokoszyńscyprebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku jednorodzinnymul. Warszawska 9, dz.nr 123 k.m. 56 obręb Opole zaświadczenie z dnia 25.04.2022 r.
UAB.6743.1.86.2022.SC20.04.2022Tauron Dystrybucja S.A.budowa linii kablowej niskiego napięciaul. Marty, dz. nr 1321/10, 1321/3 k.m. 13 obręb Bierkowice zaświadczenie z dnia 25.04.2022 r.
UAB.6743.1.87.2022.SC25.04.2022Hein Helgarozbudowa wewnętrznej instalacji gazuul. Małgorzaty 7, dz. nr 310/2, 311 obręb Malina zaświadczenie z dnia 28.04.2022 r.
UAB.6743.1.88.2022.MiP25.04.2022Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowiebudowa sieci gazowej ś/c 90PE do 0,5 MPaul. Rejtana, dz. nr 11/94, 11/93, 11/123 k.m. 74, obręb Opole zaświadczenie z dnia 29.04.2022 r.
UAB.6743.1.89.2022.MiP26.04.2022Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej ś/c do 0,5 MPa oraz 9 szt. przyłączy gazowychul. Wrocławska, dz. nr: 17/22, 18/4, 17/24, 17/23, 18/3, 17/17, 17/18, 17/16 k.m. 61 i 1/30, 1/15, 1/10, 2/3, 2/4 k.m. 7, obręb Półwieś zaświadczenie z dnia 06.05.2022 r.
UAB.6743.1.90.2022.SC27.04.2022Pyclik Kamilbudowa wewnętrznej instalacji gazudz. nr 90/1 km. 47 obręb Opole 09.05.2022 zaświadczenie
UAB.6743.1.91.2022.MiP27.04.2022PROSALES Agnieszka Kuśmirskarozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączamiul. Studzienna, dz. nr 3, 642/9,629/9, 630/9 k.m. 4, obręb Czarnowąsy zaświadczenie z dnia 17.05.2022 r.
UAB.6743.1.92.2022.MiP29.04.2022Kornelia Suchanekbudowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Przepiórki 5, dz. nr 17/2 k.m. 8, obręb Groszowice zaświadczenie z dnia 11.05.2022 r.
UAB.6743.1.93.2022.SC29.04.2022Matejka Joachimprzebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnymul. Dubois 14/3, dz. nr 32/55 km. 53 obręb Opole 17.05.2022 - zaświadczenie
UAB.6743.1.94.2022.MB29.04.2022Barbara Korzanowskabudowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Opolska 12a, dz. nr 855/123, k.m. 4, obręb Sławice 04.05.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.97.2022.JP29.04.2022Monika Wójcikmontaż wewnętrznej instalacji gazuul. Opolska 12b, dz. nr 859/123 k.m. 4 obręb Sławice zaświadczenie z dnia 09.05.2022 r.
UAB.6743.1.98.2022.JaK29.04.2022Jan Wieczorekbudowa 2 instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowegop w zabudowie bliźniaczejul. Opolska 12c, dz. nr 855/123, k.m. 4, obręb Sławice 06.05.2022 - brak sprzeciwu
UAB>6743.1.99.2022.JP04.05.2022Agata Dembińskamontaż wewnętrznej instalacji gazuul. Morysa 16, dz. nr 68 k.m. 33 obręb Szczepanowice Zaświadczenie z dnia 09.05.2022 r.
UAB.6743.1.95.2022.WA29.04.2022Ewa Kochbudowa wewnętrznej instalacji gazuul. Oleandrów 45, dz. nr 73/16 km. 20 obręb Opole Zaświadczenie z dnia 06.05.2022 r.
UAB.6743.1.100.2022.SS04.05.2022Katarzyna i Marcin KamińscyRozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnychul. Żniwna, dz nr 65/1, 65/8, 99/1, 100/31 k.m. 36 obręb Szczepanowice Zaświadczenie z dnia 16.05.2022 r.
UAB.6743.1.102.2022.SC06.05.2022Maria Matysekbudowa instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Głowackiego 23, dz. nr 559 k.m. 13, obręb Zakrzów zaświadczenie z dnia 11.05.2022 r.
UAB.6743.1.103.2022.SS06.05.2022Dorota i Mariusz WiśniewscyBudowa wewnętrznej instalacji gazuul. Czarnowąska 4, dz. nr 740 obręb Wróblin zaświadczenie z dnia 19.05.2022 r.
UAB.6743.1.104.2022.MK9.05.2022Tomasz Sledzionabudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokaluu. Orląt Lwowskich 51/5 dz. nr 7/1 k.m.47 obręb Opole zaświadczenie z dnia 11.05.2022
UAB.6743.1.105.2022.JaK09.05.2022Tauron Dystrybucja S.A.budowa linii kablowej niskiego napięciaAleja Przyjaźni, dz nr 2801, 2794, 2795, 2813, 2807, 2808, 2811, 2810, 2784, obręb Nowa Wieś Królewska 19.05.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.106.2022.MB09.05.2022Irena Brudzińska, Stanisław Brudzińskabudowa wewnetrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym prowadzonym w gruncie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Przyrzeczna 5, dz. nr 606/102, k.m. 1, obręb Chmielowice 11.05.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.107.2022.JP09.05.2022Cementownia "Odra" S.A.budowa zewnętrznej instalacji gazuul. Budowlanych 9, dz. nr 12/12 k.m. 23 obręb Opole Zaświadczenie z dnia 24.05.2022 r.
UAB.6743.1.108.2022.KB10.05.2022Duda-Bezara Zofiabudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazuul. Modrzejewska 1 obręb Grudzice, dz. nr 78/1 k.m. 10 19.05.2022 - zaświadczenie
UAB.6743.1.109.2022.SC10.05.2022Kampa Tomaszbudowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla lokalu mieszkalnego 4dz. nr 149/13 k.m. 20 obręb Opole ul. Podhalańska 17 23.05.2022 - zaświadczenie
UAB.6743.1.110.2022.MGM16.05.2022Bartłomiej Jabłońskibudowa wewnętrznej instalacji gazu oraz montaż kotła gazowegodz. 22/2, 22/3 km. 20 obręb 0103 Opole 17.05.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.111.2022.SS10.05.2022Polska Spółka Gazownictwabudowa sieci gazowej s/cul. Wawrzyńca Świerzego dz. nr 45, 70 k.m. 6 oraz dz. nr 125 k.m. 7 obręb Groszowice zaświadczenie z dnia 16.05.2022 r.
UAB.6743.1.112.2022.WA10.05.2022Tomasz ŻurawskiPrzebudowa wewnętrznej instalacji gazudz.98/10 km.44 obręb 0103 Opole brak sprzeciwu, zaświadczenie z 17.05.2022
UAB.6743.1.113.2022.KB13.05.2022Pawleta Rudolfbudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnieniadz.nr 348 k.m. 1 obręb Krzanowice ul. Krzanowicka 107 19.05.2022 - zaświadczenie
UAB.6743.1.114.2022.MK16.05.2022PSG Sp.z o.o.budowa sieci gazu n/c ul. Raciborskadz. nr 1058 k.m. 15 obręb 0118 Zakrzów zaświadczenie z 17.05.2022
UAB.6743.1.115.2022.MK17.05.2022Robert Blachbudowa budynku mieszkalnego ul.Azaliowadz. nr 1683/248 k.m. 1 obręb Winów
decyzja sprzeciw z 23.06.2022
 
UAB.6743.1.116.2022.KB17.05.2022Energetyka Cieplna Opolszczyzny SAbudowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnychdz. nr 6/5, 6/14 k.m. 39 obręb Szczepanowice zaświadczenie-30.05.2022
UAB.7643.1.117.2022.SS18.05.2022Kinga Miziołek-Łudczak i Krzysztof ŁudczakBudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu nr 2 w budynku wielorodzinnymul. Przyrzeczna  2/2 dz. nr 648/102 k.m. 1 obręb Chmielowice Zaświadczenie z dnia 31.05.2022 r.
UAB.6743.1.119.2022.MK23.05.2022Robert Piechotabudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym ul. Nałkowskiej 10/4dz. nr 1867 obręb Nowa Wieś Królewska zaświadczenie 25.05.2022
UAB.6743.1.120.2022.MB25.05.2022Grzegorz Kasicaprzebudowa - montaż okien połaciowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowejul. prof.Golachowskiego 20a, dz. nr 709/66, k.m. 9, obręb Bierkowice 25.05.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.121.2022.MK25.05.2022Politechnika Opolskabudowa instalacji gazuul. Mikołajczyka 5 na dz. nr 76/3 k.m. 17decyzja sprzeciw 4.07.2022 
UAB.6743.1.122.2022.KB25.05.2022Kansy Rafałrozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymdz. nr 97/1 k.m. 36 obręb Szczepanowice zaświadczenie - 30.05.2022
UAB.6743.1.123.2022.KB30.05.2022Małgorzata Loch-Wawszczakbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymdz. nr 856 k.m. 57 obręb Grotowice  
UAB.6743.1.124.2022.WA01.06.2022Tauron Dystrybucja S.A.Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kVdz. nr 493/3 km. 2 obręb Brzezie zaświadczenie 06.06.2022 r.
UAB.6743.1.125.2022.JP02.06.2022Ewa i Józef Makowscyprzebudowa wewnętrznej instalacji gazu,ul. 11 Listopada 2/12, dz. nr 26/1 k.m. 51 obręb Opole zaświadczenie 09.06.2022 r.
UAB.6743.1.126.2022.JP02.06.2022Urszula Pielewskamontaż wewnętrznej instalacji gazuul. Stokrotek 5, dz. nr 12/1 k.m. 17 obręb Opole zaświadczenie 17.06.2022 r.
UAB.6743.1.127.2022.KB06.06.2022Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.Budowa sieci śr/c 63PE do 0,5MPadz. nr 179, 1264/21, 1274/21, 1354/21 k.m. 4 obręb Chmielowice  
UAB.6743.1.128.2022.JP06.06.2022Cerpol A.Buba spóła Komandytowabudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku usługowym i hali magazynowejUl.Światowida 1A, dz nr 268/6 k.m. 56 obręb Opole Zaświadczenie 08.06.2022 r.
UAB.6743.1.129.2022.MGM06.06.2022Elżbieta Hołodnikprzebudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymPl. Róż 7, dz. nr 89 km. 20 obręb Opole zaświadczenie 13.06.2022 r.
UAB.6743.1.130.2022.SS06.06.2022Arkadiusz i Ewelina GwóźdźPrzebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnymul. Krakowska 4-6/3, dz. nr 105/8 k.m. 44 obręb Opole zaświadczenie z dnia 21.06.2022 r.
UAB.6743.1.131.2022.JP07.06.2022Marek Stelmachmontaż wewnętrznej instalacji gazuul. Górna 15, dz. nr 350/2 k.m. 2 obręb Kolonia Gosławicka zaświadczenie 17.06.2022 r.
UAB.6743.1.132.2022.SC09.06.2022Jasik Rajnardbudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym prowadzonym w gruncie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegodz. nr 780/61 k.m. 4 obręb Chmielowice zaświadczenie - 09.06.2022
UAB.6743.1.133.2022.SS07.06.2022Wspólnota Mieszkaniowa Jagiellonów 87budowa wewnętrznej instalacji gazuUl. Jagiellonów 87, dz. nr 4 k.m. 72 obręb Nowa Wieś Królewska Wycofane - 10.06.2022 r.
UAB.6743.1.134.2022.JaK07.06.2022Sowada Łukaszprzebudoowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

ul. Przerwy - Tetmajera 7A,

dz. 523/18, k.m. 1, obręb Grudzice

 20.06.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.136.2022.JP10.06.2022Henryk Kurpierzmontaż wewnętrznej instalacji gazuul. Leśmiana 2, dz. nr 758/22 k.m. 1 obręb Grudzice Zaświadczenie 20.06.2022 r.
UAB.6743.1.137.2022.MGM13.06.2022PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowiebudowa sieci gazu średniego ciśnienia DN63 PEdz. 312/87 km. 2 obręb Chmielowice wycofano zgłoszenie 21.06.2022 r.
UAB.6743.1.138.2022.MB13.06.2022Grzegorz Kasicaprzebudowa - montaż okien połaciowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowejul. prof.Golachowskiego 20a, dz. nr 709/66, k.m. 9, obręb Bierkowice 22.06.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.139.2022.SS13.06.2022Wspólnota Mieszkaniowa Kośnego 27Przebudowa wewnętrznej instalacji gazuUl. Kośneo 27, dz. nr 50/7 k.m. 45 obręb Opole Zaświadczenie 15.06.2022 r.
UAB.6743.1.140.2022.JP14.06.2022Arkadiusz Kurekmontaż wewnętrznej instalacji gazuUl. Jeleniogórska 10, dz.nr 196 k.m. 56 obręb Opole Zaświadczenie 20.06.2022 r.
UAB.6743.1.141.2022.KB14.06.2022Joanna Gąsieniecprzebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie wykucia otworu okiennegoul. Olimpijska 9 w Opolu, dz. nr 225 obręb Malina 

zaświadczenie

30.06.2022

UAB.6743.1.142.2022.KB17.06.2022Bernat Różabudowa wewnętrznej instalacji gazuul. Kredytowa 3, dz. nr 42 k.m. 10 obręb Grotowice zaświadczenie 21.06.2022
UAB.6743.1.143.2022.SC17.06.2022

Marek Jonczyk

budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Wiejska 73a, dz. nr 1000/3  k.m. 16 obręb Gosłąwice zaświadczenie 23.06.2022
UAB.6743.1.144.2022.JaK20.06.2022Agnieszka Bednarskabudowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednoorodzinnegoul. Bażantowa, dz.126/1, k.m. 7, obręb Groszowice 27.06.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.145.2022.SC20.06.2022Andrzej Kowalczyk i Ludmiła Kowalskabudowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Oleandrów 42 w Opolu, dz. nr 73/19 k.m. 20 zaswiadczenie - 24.06.2022
UAB.6743.1.146.2022.BeP20.06.2022

Beata i Leszek Kundys

Arkadiusz i Dominik Prochowski

wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazu niskiego ciśnienia  dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego

dz. nr 145/11 k.m.1 obręb Sławice

ul. Strażacka 23 Opole

  
UAB.6743.1.147.2022.KB20.06.2022PSG Sp. z o.obudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia 63 pe do 10 kpaul. Górna, dz. nr 90/1, 167 k.m. 3; dz. nr 423, 397 k.m. 2 obręb Kolonia Gosławicka zaświadczenie - 27.06.2022
UAB.6743.1.148.2022.SS22.06.2022Elżbieta Dworzańskarozbudowa instalacji gazowe w lokalu nr 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnymul. Licealna 2, dz. nr 85/3 k.m. 41 obręb Opole zaświadczenie z 20.07.2022
UAB.6743.1.149.2022.BeP22.06.2022Krystian Kondzielabudowa wewnetrznej instalacji gazu  z odcinkiem zewnętrznym do budynku jednorodzinnegoOpole ul. Laurowa 32 zaświadczenie z 24.06.2022r
UAB.6743.1.150.2022.JaK22.06.2022

Beata Seifert,

Jacek Seifert

budowa wew. instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym prowadzonym w gruncie dla budynku mieszkalnegoul. Gustawa Morcinka 64   w Opolu, dz. nr 106 27.06.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.151.2022.JP22.06.2022 r.Maria Machprzebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku wielorzodzinnymul. Armii Krajowej 16B/7, dz nr 87/1 k.m. 54 obręb Opole Zaświadczenie - 27.06.2022 r.
UAB.6743.1.152.2022.JP23.06.2022 r.Zdzisław Wolakmontaż wewnętrznej instalacji gazu dla budynku jednorodzinnegoul. Leśne Wzgórze 1, dz. nr 1927/197 k.m. 1 obręb Winów Zaświadczenie - 27.06.2022 r.
UAB.6743.1.153.2022.MiP23.06.2022 r.Maria Kampabudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Heleny Gozdek 2, dz. nr 35/5 k.m. 17, obręb Groszowice zaświadczenie z dnia 06.07.2022 r.
UAB. 6743.1.154.2022.BeP30.06.2022Agnuieszka Jungowskamontaz wewnętrznej instalacji gazuul. Siewna 7 dz.nr 361/2 k.m.27 obręb Gosławice  
UAB.6743.1.155.2022.SS29.06.2022Jolanta Miśkiwbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnymul. Przemysłowa 8/1, dz. nr 27/8 k.m. 55 obręb OPOLE  
UAB.6743.1.156.2022.SC22.06.2022Tauron Dystrybucja S Abudowa sieci kablowej sn dla przyłąćzenia budynku wielorodzinnegoul. 1-go maja dz. nr 1, 17, 40, 85/2, 70/13, 70/9, 103 k.m. 54 obręb Opole zaświadczenie 29.06.2022
UAB.6743.1.157.2022.WA29.06.2022r.Gmina Opolerozbudowa sieci telekomunikacyjnej

Identyfikator dz: 166101_1.0103.AR_74.11/83 166101_1.0103.AR_54.147/1 166101_1.0103.AR_54.134/3 166101_1.0103.AR_54.179 166101_1.0103.AR_54.138/5 166101_1.0103.AR_54.131

Sprzeciw
28.07.2022r.
 
UAB.6743.1.158.2022.JaK01.07.2022r.Elżbieta Pasoń, Cornelia Babiaschbudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Zofii Nałkowskiej 3, dz. nr 1877, obręb Nowa Wieś Królewska 06.07.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.159.2022.SC04.07.2022Molinkiewicz Ewabudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowejul. Plac Oleandrów 36, dz. nr 72/3 k.m. 20 obręb Opole zaświadczenie - 11.07.2022
UAB.6743.1.160.2022.SC04.07.2022Jolanta Dragan, Michał Draganbudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Winowska 4a, dz. nr 31 k.m. 19 obręb Wójtowa Wieś zaświadczenie - 12.07.2022
UAB.6743.1.161.2022.BeP04.07.2022r.Lidia i Andrzej Paluchowscyprzebudowa wewnetrznej instalacji gazu niskiego cisnieniaul.Kazimierza Wielkiego 42/1 w Opolu dz.nr2011 obręb Nowa Wieś Królewska  
UAB.6743.1.162.2022.SS04.07.2022r.Anna i Krzysztof Suchińscymontaż instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Jaronia 4/17, dz. nr 8/7 k.m. 5 obręb GROSZOWICE decyzja sprzeciw 16.08.2022 r.
UAB.6743.1.163.2022.MiP06.07.2022 r.Tauron Dystrybucja S.A.budowa linii kablowej średniego napięcia 15kVul. Sobótki, dz. nr 1321/1, 121, 1222/105, 1373/1, 1372/1, 1372/2, 1370/2, 1370/3, 127, 451/104, 585/106, 586/106, 1199/129 k.m. 13, obręb Bierkowice zaświadczenie z dnia 06.07.2022 r.
UAB.6743.1.164.2022.JaK06.07.2022r.PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowiesieć gazowa śr/c 63PE do 0,5 MPaul. Poliwody, dz. nr 1, k.m. 17, obręb Wójtowa Wieś 26.07.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.165.2022.BeP06.07.2022r.PSG Sp z o.o. z siedzibą w Tarnowiesieć gazowa n/c ø110PE do 2,5 kPaul. Morysa dz.nr 66 k.m.33 obręb szczepanowice  
UAB.6743.166.2022.WA06.07.2022r.PSG Sp z o.o. z siedzibą w Tarnowiesieć gazowa ś/c 90PE do 0,5 MPaul. Zakładowa dz. nr 337/35 km. 6 Zakrzów 21.07.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.167.2022.MiP06.07.2022r.Bernard Kubisrozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Narcyzów 3, dz. nr 27/4 k.m. 20, obręb Opole zaświadczenie z dnia 14.07.2022 r.
UAB.6743.1.169.2022.MB11.07.2022r.Waldemar Okosbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. J. Augustyna 7A, dz. nr 73/2, k.m. 8, obręb Groszowice 14.07.2022r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.170.2022.MB11.07.2022r.Irena Orlickabudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Przybyszewskiego 11, dz. nr 123/3, k.m. 8, obręb Grudzice 14.07.2022r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.171.2022.WA11.07.2022r.ECO Logistyka Sp. z o.o.budowa stacji pomiarowej gazuul. Harcerska dz. nr 36/3 km. 22 obręb Opole 21.07.2022r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.172.2022.MiP11.07.2022r.Krzysztof Stefanprzebudowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Tulipanów 27, dz. nr 11 k.m. 20, obręb Opole zaświadczenie z dnia 25.07.2022 r.
UAB.6743.1.173.2022.MK11.07.2022Wodgaz Sp. Jbudowa kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnychboczna ul. "kory" Olgi Sipowicz, dz. nr 52/9, 52/24 k.m. 7 obręb Półwieś 22.07.2022 brak sprzeciwu
UAB.6743.1.174.2022.MiP11.07.2022r.Krzysztof Trzeciakbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnymul. Kośnego 30/5, dz. nr 15/1 k.m. 48, obręb Opole zaświadczenie z dnia 25.07.2022 r.
UAB.6743.1.175.2022.WA13.07.2022Apartamenty Barona Sp. z o.o.Budowa kanalizacji deszczowej wraz zbudową wylotu do rowudz. nr 117 i 4/23 km. 16 oraz 1 i 18 km.15 obręb Wójtowa Wieś 01.08.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.176.2022.JP13.07.2022 r.INDIAN CURRY Jagdev Singh Aulakhrozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu usługfowymul. 1-Maja 28D, dz. nr 70/12 k.m. 54 obręb Opole 20.07.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.178.2022.KB15.07.2022Terlikowska Beatabudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnymul. Reymonta 9 w Opolu, dz. nr 26/12 k.m. 48 obręb Opole 

zaświadczenie

19.07.2022

UAB.6743.1.179.2022.JP15.07.2022 r.PSG Sp. z o.o.budowa sieci gazu do 0,5MPaul. Zygmunyta Starego, dz. nr  1569, 1492, 1584 20.07.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.181.2022.MiP18.07.2022r.Ewa Karczyńskabudowa wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnymul. Oleska 41/8, dz. nr 146/1 k.m. 21, obręb Opole zaświadczenie z dnia 29.07.2022 r.
UAB.6743.1.182.2022.BeP21.07.2022r.Popera Przemysławrozbudowa wewnetrznej instalacji gazuul. Morcinka 60, dz nr 136 k.m.8 obręb Grudzice  
UAB.6743.1.183.2022.JP21.07.2022 r.Warnecki Robertprzebudowa wewnętrznej instalacji gazuul. Kominka 4A/5, dz. nr 76/5 k.m. 42 obręb Opole 25.07.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.184.2022.MiP21.07.2022 r.TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolubudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV do zasilania rezerwowego obiektu wielolokalowegoul. Wasylewskiego i Barona, dz. nr: 32, 18/3, 17 k.m. 14, 19, 1, 49 k.m. 15; 4/23, 115, 116, 117, 118 k.m. 16; 56 k.m. 5, obręb Wójtowa Wieś oraz dz. nr 182 k.m. 33, obręb Szczepanowice zaświadczenie z dnia 29.08.2022 r.
UAB.6743.1.185.2022.JaK22.07.2022r.Tauron Dystrybucja S.A.budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV do zasilania dwóch domów jednorodzinnychul. Sienna, dz. nr. 610/184, 291, 621/293, 626/290, 622/293, k.m. 5, obręb Chmielowice 09.08.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.186.2022.JP25.07.2022 r.Grażyna Sochackamontaż wewnętrznej instalacji mgazu w budynku jednorodzinnymul. Obrońców Pokoju 12, dz. nr 272 k.m. 8 obręb Kolonia Gosławicka Zaświadczenie z dnia 28.07.2022 r.
UAB.6743.1.187.2022.MB25.07.2022r.Marta Hippman - Bzowskaprzebudowa wewnetrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia w budynku mieszkalnym jednorodzinnymOpole, ul. Oleandrów 6, dz. nr 67, k.m. 20.obręb Opole 27.07.2022r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.188.2022.MiP01.08.2022Iwona Majerrozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Czereśniowa 2, dz. nr 350 k.m. 6, obręb Kolonia Gosławicka zaświadczenie z dnia 18.08.2022 r.
UAB.6743.1.189.2022.KB01.08.2022Blaut Mariolabudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Oświęcimska 158 Opole, dz. nr 430 obręb Grotowice zaświadczenie z dnia 05.08.2022
UAB.6743.1.190.2022.JP01.08.2022 r.Jerzy Jendromontaż instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Juliusza Kossaka 8, dz. nr 91 k.m. 35 obręb Szczepanowice Zaświadczenie z dnia 04.08.2022 r.
UAB.6743.1.192.2022.JP02.08.2022 r.Andrzej Gizamontaż wewnętyrznej i zewnętrznej instalacji gazu dla budynku jednorodzinnegoul. Paprotkowa 3A Zaświadczenie z dnia 04.08.2022 r.
UAB.6743.1.193.2022.KB03.08.2022r.Anna i Krzysztof Suchińskibudowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnymul. Nikodema Jaronia 4/17, dz. nr 8/7 k.m. 5 obręb Groszowice zaświadczenie z dnia 11.08.2022
UAB.6743.1.194.2022.JP05.08.2022Lucja Kwolekmontaż wewnętrznej instalacji gazu dla budynku jednorodzinnegoul. Adama 28, dz. nr 1341, 1342, 1336/1 obręb Malina Zaświadczenie z dnia 22.08.2022
UAB.6743.1.195.2022.MGM05.08.2022 r.Łukasz Lisońwykonanie instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnymul. 1 Maja 50/12 Zaświadczenie z dnia 09.08.2022 r.
UAB.6743.1.196.2022.KB05.08.2022Trybuś Ewarozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnymul. Staromiejska 1 m.5, dz. nr 98/5 k.m.44 obręb Opole zaświadczenie z dnia 11.08.2022
UAB.6743.1.191.2022.BeP29.07.2022Polska Sp. Gazowa Sp. z o.o.buowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63PEul. Frankiewicza w Opolu dz.nr 24/1, 32 k.m.10 obręb Groszowice zaświadczenie z dnia 09.08.2022r.
UAB.6743.1.198.2022.MK8.08.2022PSG sp. z o. o.budowa sieci gazowej ul. Wiatraków

ul. Wiatraków dz. nr 589/120 k.m. 1 obręb Żerkowice

 zaświadczenie z dnia 18.08.2022
UAB.6743.1.199.2022.MiP08.08.2022 r.Tomasz i Katarzyna Wawrzyccybudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu dla 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej

ul. Zapłocie, dz. nr 601/2, obręb Gosławice

 zaświadczenie z dnia 22.09.2022 r.
UAB.6743.1.200.2022.MK8.08.2022Kalińscy Invest p. z o.o.budowa 7 budynków w zabudowie szeregowej

ul. Drobiarska

dz. nr 92/27, 88/23 k.m.3 Kolonia Gosławicka

decyzja sprzeciw z dnia 17.08.2022 
UAB.6743.1.201.2022.JP05.09.2022Robert Blachbudowa budynku jednorodzinnego

ul. Azaliowa, dz. nr 1683/248 k.m. 1 obręb Winów

 zaświadczenie z dnia 05.09.2022
UAB.6743.1.202.2022.WA11.08.2022PSG Sp. z o.o.budowa sici gazowej śr. ciśnienia 63PE do 0,5 MPa

166101_1.AR_3.1023/42, 

166101_1.AR_3.1022/42, 

166101_1.AR_3.83

 zaświadczenie z dnia 19.08.2022
UAB.6743.1.203.2022.KB11.08.2022Kania Sebastianprzebudowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

ul. Biasa 12 w Opolu, dz. nr 24/11 k.m. 37 obręb Szczepanowice

 zaswidczenie-19.08.2022
UAB.6743.1.204.2022.MiP11.08.2022 r.Urszula Hunczabudowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

ul. Piaskowa 3, dz. nr 73 k.m. 12, obręb Groszowice

 zaświadczenie z dnia 31.08.2022 r.
UAB.6743.1.205.2022.KB12.08.2022Dorota i Henryk Kotulabudowa podziemnej instalacji gazowej oraz instlacji gazowej dla budynku mieszklanego jednorodzinnego

ul. Gołębiej 12 w Opolu, na dz. nr 12 k.m. 8 obręb GROSZOWICE

 zaświadczenie 29.08.2022
UAB.6743.1.206.2022.SS12.08.2022Klaudia i Ernest Baldybudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

ul. Strażacka 11, dz. nr 265/39 k.m. 2 obręb SŁAWICE

 zaświadczenie 22.08.2022 r.
UAB.6743.1.216.2022.BeP17.08.2022PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.montaż instalacji gazowej z magazynem na butle z gazami technicznymi w budynku dystrybucji popiołu

 

 zaświadczenie 24.08.2022
UAB.6743.1.208.2022.MGM16.08.2022Monika Łaskawiecbudowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

ul. Kazimierza Wielkiego 19, dz. nr 2165 obręb Nowa Wieś Królewska

 zaświadczenie z dnia 19.08.2022
UAB.6743.1.209.2022.JP18.08.2022Aleksandra Marcinkówmontaż wewnętrznej instalacji gazu

ul. Kośnego 48/1, dz. nr 24/21 k.m. 47 obręb Opole

 zaświadczenie z dnia 24.08.2022
UAB.6743.1.210.2022.KB18.08.2022Szkoła Tenisa Jakub Faryniarzbudowa sieci wodociągowej

ul. Spokojna 6a, dz. nr 78, 85/2 k.m.5

decyzja sprzeciw z dnia 19.09.2022 
UAB.6743.1.212.2022.MiP22.08.2022 r.Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazu śr/c 63PE do 0,5MPa

ul. Jedwabna, dz. nr 591/102, 762/152 k.m. 1, obręb Chmielowice

 zaświadczenie z dnia 26.09.2022 r.
UAB.6743.1.213.2022.MGM30.08.2022Joanna Szenkbudowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

ul. Południowa 16, dz. nr 50 km. 17 obręb Groszowice

 zaświadczenie z dnia 05.09.2022
UAB.6743.1.215.2022.SW23.08.2022Tauron Dystrybucja S.A.przebudowa sieci elektroenergetycznej SN - 15 kV, zabudowa stacji transformatorowej SN/nn, w celu zasilania pompowni przeciwpowodziowej dla polderu Żelazna

dz. nr 90, 91, 92/4, 104 k.m. 2 obręb ZAKRZÓW.

 Zaświadczenie z dnia 20.09.2022
UAB.6743.1.217.2022.MK25.08.2022Rudolf Przybyłabudowa zewnetrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku

ul. Górna 32 45-403 Opole, dz. 38/6 k.m. 3 obręb Kolonia Gosławicka

 zaświadczenie z dnia 30.08.2022
UAB.6743.1.220.2022.JaK30.08.2022Sławomir Grzelakbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

ul. Budowlanych 121, dz. nr 576, obręb Zakrzów

 06.09.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.221.2022.MK29.08.2022Monika HeisigBudowa instalacji gazowej dla pomieszczeń w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

ul. Kośnego 4/2 dz. nr 4/3 obręb Opole

 zaświadczenie z dnia 7.09.2022
UAB.6743.1.222.2022.JaK05.09.2022Paweł Berlikbudowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

ul. Józefa von Eichendorffa 10, dz. nr 353, obręb Nowa Wieś Królewska

 13.09.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.223.2022.KB30.08.2022Tauron Dystrybucja SAbudowa sieci kablowej nN dla pryłączenia budynków jednorodzinnych w Opolu

dz. nr 14 k.m. 14, dz. nr 49 k.m. 15 obręb Wójtowa Wieś

 zaświadczenie 05.09.2022
UAB.6743.1.224.2022.SW05.09.2022Tauron Dystrybucja SABudowa sieci kablowej przy ul. Daktylowej

dz. nr 805/42, 803/42, 804/42, 274/42, 1022/42, 935/85, 975/64, 815/64, 977/64, 1021/42, 1093/42 k.m. 3 obręb CHMIELOWICE

 Zaświadczenie z dnia 12.09.2022
UAB.6743.1.225.2022.JaK25.08.2022Justyna Czarneckaprzebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w instniejącym budynku jednorodzinnym

ul. Bzów 65, dz. nr 56/1, k.m. 20, obręb Opole

 13.09.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.226.2022.MB06.09.2022Wojciech Połczanbudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednordzinnego

ul. Mehla 16, dz. nr 36, k.m. 17, obręb Wójtowa Wieś

 14.09.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.227.2022.MB07.09.2022Łukasz Wojewodabudowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

ul. Świerzego 28, dz. nr 47/3, 47/5, k.m. 6, obręb Groszowice

 12.09.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.228.2022.KB12.09.2022Wolf Elżbietabudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

ul. Minkusa 2, dz. nr 691 obręb Nowa Wieś Królewska

 

zaświadczenie

19.09.2022

UAB.6743.1.229.2022.KB12.09.2022Załuski Januszbudowa instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

ul. Puszkina 3, dz. nr 2088 obręb Nowa Wieś Królewska

 

zaświadczenie

19.09.2022

UAB.6743.1.230.2022.MK12.09.2022Bruno Kochanekbudowa doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

ul. Gawędy 51 dz. nr 272 obręb Wróblin

 20.09.2022 brak sprzeciwu
UAB.6743.1.231.2022.JaK13.09.2022Karolina i Mateusz Nowakbudowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

ul. Kwiatowa 15, dz. nr 2433, obręb Nowa Wieś Królewska

 28.09.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.232.2022.MK13.09.2022PSG Sp. z o.o.budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia

ul. Witosa dz. nr 422/4 k.m. 2 obręb Kolonia Gosławicka

 20.09.2022 brak sprzeciwu
UAB.6743.1.233.2022.MK15.09.2022Aleksandra Poczajewiecrozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

ul. Bzów 62 dz. nr 44/1 k.m. 20 obręb Opole

 20.09.2022 brak sprzeciwu
UAB.6743.1.234.2022.MB22.09.2022Violetta Harc - Framessonprzebudowa wew. instalacji gazu niskiego ciśnienia w budynku mieszkalnym jednborodzinnym

Pl. Oleandrów 7, k.m. 20, dz. nr 69, obręb Opole

 26.09.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.235.2022.JaK16.09.2022Andrzej Jezierskiprzebudowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla lokalu mieszkalnego nr 2 budynku mieszkalnego wielorodzinnym

ul. Łokietka 16/2, dz. nr 386, obręb Nowa Wieś Królewska

 28.09.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.236.2022.JP19.09.2022Krystyna i Norbert Klimasprzebudowa wewnętrznej instalacji gazu budynku wielorodzinnym

ul. Powstańców Śląskich 17 m 3,4, dz. nr 61 k.m. 58 obręb Opole

 29.09.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.237.2022.MiP22.09.2022 r.Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE do 0,5MPa

ul. Cybisa, dz. nr 644/91, 2643/2 k.m. 46, obręb Grudzice

 zaświadczenie z dnia 05.10.2022 r.
UAB.6743.1.238.2022.JaK22.09.2022Michał Mandrykowskibudowa wew. instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym

ul. 1 Maja 18/1, nr dz. 4, k.m. 54, obręb Opole

 28.09.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.239.2022.MiP23.09.2022r.Tomasz Poluszyńskibudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku usługowego

ul. Zakładowa, dz. nr 328/11, obręb Zakrzów

 zaświadczenie z dnia 03.11.2022 r.
UAB.6743.1.240.2022.WA26.09.2022Aleksandra DzierżaBudowa wewnętrznej instalacji gazu

ul. Ojca Frankiewicza 42, 166101_1.0058.AR_13.68

 Zaświadczenie o braku sprzeciwu 10.10.2022r.
UAB.6743.1.241.2022.JP30.09.2022Henryka Renczprzebudowa wewnętrznej instalacji gazu

ul. Katowicka 19/1, dz. nr 32/11 k.m. 53 obręb Opole

 30.09.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6740.437.2022.WA22.08.2022P4 Sp. z o.o.budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

ul. Kremsera 1A, 166101_1.0059.AR_45.2547/238

 Decyzja nr 415/22 z 09.09.2022
UAB.6743.1.242.2022.WA23.09.2022Henryk Lukoszekbudowa wewnętrznej instalacji gazu

ul. Franciszka Mehla 26A, 166101_1.0139.AR_17.26

 Zaświadczenie o braku sprzeciwu 10.10.2022r.
UAB.6743.1.244.2022.JP26.09.2022PSG sp. z o.o.budowa odcinka sieci gazwej średniego ciśnienia

ul. Kwoczka, dz. nr 14 k.m. 14; dz. nr 49 k.m. 15 obręb Wójtowa Wieś

 

05.10.2022 - brak sprzeciwu

UAB.6743.1.245.2022.MiP29.09.2022 r.Ewa Korybskabudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym prowadzonym w gruncie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

ul. Poznańska 17, dz. nr 72 k.m. 57, obręb Opole

 

zaświadczenie z dnia 17.10.2022 r.

UAB.6743.1.246.2022.MB29.09.2022Tauron Dystrybucja S.A.budowa sieci kablowej nN dla przyłączenia przedszkola w Opolu

ul. Krapkowicka, dz. nr 80/7, 74/1, 69/2, k.m. 38, obręb Szczepanowice

 04.10.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.247.2022.BeP30.09.2022PSG Sp. z o.o.sieć gazowa średniego ciśnienia 63PE do 0,5 MPa

ul. Nad Stawem dz. nr 98, k.m. 3, obręb Wrzoski

 17.10.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.248.2022.SW30.09.2022Tauron Dystrybucja S.A.Budowa oraz przebudowa linii kablowej niskiego napięcia ul. Skrajna

dz. nr 1178/1, 1178/2, 1163/5 obręb GOSŁAWICE oraz 83/3, 83/4 k.m. 17 obręb OPOLE

 Zaświadczenie z dnia 04.10.2022
UAB.6743.1.249.2022.MB03.10.2022Artur Czokbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego oraz dwóch budynków jednorodzinnycvh w zabudowie bliźniaczej dwulokalowych

ul. Wyszomirskiego, dz. nr 16/1, 17/1, k.m. 22, obręb Wójtowa Wieś

 wycofanie wniosku - 17.10.2022
UAB.6743.1.250.2022.BeP03.10.2022Tauron Dystrybucja S.A.sieć kablowa n.n.

ul. Kaszubska, dz nr 250/3,250/5,280/8,250/6 k.m.56 obręb Opole

 zaświadczenie z dnia 18.10.2022
UAB.6743.1.251.2022.JP05.10.2022Justyna Lubańskaremont z przebudową instalacji wewnętrznej gazu

ul. Sienkiewicza 31/3, dz. nr 36/5 k.m. 42 obręb Opole

 Zaświadczenie z dnia 11.10.2022
UAB.6743.1.252.2022.MiP06.10.2022 r.Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych

ul. Zapłocie (Rozmarynowa), dz. nr 630/16, 630/18, 631/1, 632/1, 608/3, 652/6, 652/3, 652/2, 652/1, obręb Gosławice

 zaświadczenie z dnia 24.10.2022 r.
UAB.6743.1.253.2022.JaK06.10.2022

Jakub Faryniarz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Tenisa Jakub Faryniarz

M-AUTO SERVICE Arkadiusz Hosner

budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

ul. Spokojna, dz. nr 83, 78, 85/2, k.m. 5, Półwieś

  
UAB.6743.1.255.2022.SW07.10.2022

Ewa Kopijkowska

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej

ul. Orląt Lwowskich 40/2, dz. nr 28/13 k.m. 47 obręb Opole

 zaświadczenie 12.10.2022
UAB.6743.1.256.2022.SW12.10.2022

Elżbieta Krawczyk

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu

ul. Kośnego 30/2, dz. nr 15/1 k.m. 48 obręb Opole

 zaświadczenie 26.10.2022
UAB.6743.1.257.2022.BeP12.10.2022

Krystian Piechota

wewnętrzna instalacja gazu z odcinkiem zewnetrznym

ul.W.Gorzołki 7 dz nr 11 k.m.9 obręb Groszowice

 zaświadczenie 18.10.2022
UAB.6743.1.258.2022.WA13.10.2022

Katarzyna Cieszyńska

budowa wewnętrznej instalacji gazu

ul. Oleandrów 26, dz. nr 73/7 km. 20 obręb Opole

 Zaświadczenie z dnia 17.10.2022
UAB.6743.1.260.2022.WA14.10.2022Hubert Twardawskirozbudowa wewnętrznej instalacji gazu

ul. Narcyzów 12, dz. 166101_1.0103.AR_20.15/2

 Zaświadczenie z dnia 17.10.2022
UAB.6743.1.262.2022.MiP14.10.2022r.Józef Polnarrozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

ul. Konwalii 3-5, dz. nr 59/2 k.m. 20, obręb Opole

 zaświadczenie z dnia 02.11.2022 r.
UAB.6743.1.263.2022.MB14.10.2022Jadwiga Strzeleckarozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

ul. Tulipanów 14, dz. nr 35, k.m. 20, obręb Opole

 24.10.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.264.2022.KB14.10.2022Tauron Dystrybucja SAbudowa lini kablowej niskiego napięcia 0,4kv do zasilania elektroenergetycznego budynku magazynowego

ul. Ojca Edwarda Frankiewicza, dz. nr 66/1, 6/1, 4/8, 4/9 k.m.13 obręb Groszowice

 

zaświadczenie

20.10.2022

UAB.6743.1.265.2022.MB14.10.2022Sandra Brzezińskabudowa wew. i zew. instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednordzinnego

ul. Krzanowicka 152, dz. nr 630, obręb Krzanowice

 24.10.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.266.2022.MB18.10.2022Marek Cebulabudowa wew. instalacji gazowej w istniejacym lokalu handlowym

ul. Kwoczka 2, dz. nr 13/2, k.m. 21, obręb Wójtowa Wieś

  
UAB.6743.1.267.2022.JP18.10.2022TAURON Dystrybucja S.A.budowa sieci kablowej nN dla przyłączenia budynków jednorodzinnych

ul. Opalowa i Szmaragdowa, dz. nr 851/64, 852/64, 856/64, 857/64, 865/64, 864/64, 863/64, 862/64, 861/64, 870/64, 873/64, 874/64, 855/64, 860/64, 853/64, 868/64, 872/64, 960/64, 954/64, 955/64, 953/64, 935/85, 951/60, 949/60, 947/60, 945/60, 1009/42, 1008/42, 858/64, 909/64, 869/64 k.m.3 obręb Chmielowice

 25.10.2022 r. Zaświadczenie
UAB.6743.1.268.2022.MiP19.10.2022r.Janina Augustynekrozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Plac Róż 3, dz. nr 85 k.m. 20, obręb Opole

 zaświadczenie z dnia 02.11.2022 r.
UAB.6743.1.269.2022.SW20.10.2022Luiza Poliwoda-FrydelBudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu

ul. Mehla 31, dz. nr 9/1 k.m. 18 obręb Wójtowa Wieś

 25.10.2022 Zaświadczenie
UAB.6743.1.270.2022.MiP20.10.2022r.Hubert Kornekbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

ul. Wolności, dz. nr 2246/268 k.m. 3, obręb Czarnowąsy

decyzja sprzeciw z dnia 01.12.2022r. 
UAB.6743.1.271.2022.KB20.10.2022PSG Sp. o.o.budowa sieci gazu śr/c 63PE do 0,5MPa

ul. Krzanowicka i Brzoskwiniowa, dz. nr 562,612,613,614 obręb Krzanowice

 

zaświadczenie

25.10.2022

UAB.6743.1.278.2022.BeP28.10.2022Tauron Dystrybucja sp z o.o.budowa linii kablowejn.n.0,4kV

ul. Bankietowa dz.nr1438/8,177,176,197 k.m.4 obręb Chmielowice

 

 

UAB. 6743.1.272.2022.BeP03.11.2022Ewa Burzym-Kościółekbudowa wewnetrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnętrznym

ul.Prószkowska 80 dz.nr10/1 k.m.39 obręb Szczepanowice

 

03.11.2022

UAB.6743.1.273.2022.WA24.10.2022PSG Sp. z o.o.budowa sieci gazu n/c 90 PE do 10 kPa przy ul. Wróblewskiego w Opolu

166101_1.0128.AR_36.55

166101_1.0128.AR_36.30/4

 zaświadczenie 25.10.2022
UAB.6743.1.274.2022.MK25.10.2022PSG Sp. z o.o.budowa sieci gazy śr/c 63PE do 0,5MPa ul. Opolska w Opolu

dz. nr 957/175, 958/175 k. m. 4 obręb Sławice

 zaświadczenie 2.11.2022
UAB.6743.1.275.2022.SW26.10.2022Tauron dystrybucja S.A.Budowa konterenowej stacji transformatorowej

ul. Dunikowskiego, dz. nr 17/11 k.m. 16 obręb Groszowice

 decyzja sprzeciw 17.11.2022
UAB.6743.1.276.2022.JaK27.10.2022PSG Sp. z o.o.budowa sieci gazun/c 160 PE/90 PE

ul. Pszeniczna, dz. nr 378, 187/3, 183, k.m. 3, obręb Gosławice

  
UAB.6743.1.277.2022.JP27.10.2022Ilona Tapskiprzebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku wielorodzinnym

ul. Mieszka I 12 m.10, dz. nr 589 obręb NWK

 zaświadczenie 04.11.2022 r.
UAB.6743.1.279.2022.MiP02.11.2022r.Wspólnota Mieszkaniowa Podhalańska 12przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

ul. Podhalańska 12, dz. nr 146/17 k.m. 20, obręb Opole

 zaświadczenie z dnia 17.11.2022 r.
UAB.6743.1.280.2022.JP03.11.2022Krzysztof Zubeilmontaż wewnętrznej instalacji gazu  dla lokalu usługowego

ul. Żeromskiego 2a, dz. nr 31/5 k.m. 45 obręb Opole

 zaświadczenie 04.11.2022 r.
UAB.6743.1.281.2022.SW03.11.2022PSG Sp. z o.o.Budowa sieci gazu śr/c

ul. Pisankowa, dz nr 1182/66, 1243/69 k.m. 9 obręb Bierkowice

 zaświadczenie 15.11.2022 r.
UAB.6743.1.282.2022.JaK03.11.2022Bernard Symabudowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

ul. Młodej Polski 39, dz. nr 733/46, k.m. 3, obręb Grudzice

  
UAB.6743.1.283.2022.BeP08.11.2022Ewelina Stabrawabudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym

budowa instalacji gazowej

 zaświadczenie 28.11.2022
UAB.6743.1.284.2022.MB10.11.2022TAURON Dystrybucja S.A.rozbudowa z przebudową sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasialania 2 bud mieszk z dwoma lokalami mieszkalnymi

ul. J. Gutenberga, Promienna, dz.nr 83, 81, 91, 638/22, obreb Chmielowice

 14.11.2022r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.285.2022.MiP10.11.2022r.Tetiana Srebniukprzebudowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia na potrzeby lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

ul. Popiełuszki 104a/3, dz. nr 41/1 k.m. 2, obręb Groszowice

 zaświadczenie    z dnia 28.11.2022 r.
UAB.6743.1.286.2022.MB16.11.2022Biuro Rachunkowe A. Babska & Wspólnicy Sp. z o.o.rozbudowa wew. instalacji gazu niskiego ciśnienia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

ul. Tysiąclecia w Opolu, dz. nr 529, k.m. 7, obręb Kolonia Gosławicka

 28.11.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.287.2022.WA16.11.2022Tauron Dystrybucja S.A.Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV

166101_1.0128.AR_37.18/2
166101_1.0128.AR_37.18/4
166101_1.0128.AR_37.19/3
166101_1.0128.AR_37.19/5

 zaświadczenie 17.11.2022 r.
UAB.6743.1.288.2022.MiP18.11.2022r.Tauron Dystrybucja S.A.budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV do zasilania 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej

ul. Wawrzyńca Świerzego, dz. nr: 31, 61 k.m. 8; 45, 70 k.m. 6, obręb Groszowice

 zaświadczenie z dnia 01.12.2022 r.
UAB.6743.1.289.2022.MiP22.11.2022r.Eryk Kwaśniakprzebudowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia w lokalu mieszkalnym  w budynku wielorodzinnym

ul. Wyzwolenia 11/3, dz. nr 808, obręb Nowa Wieś Królewska

 zaświadczenie z dnia 25.11.2022 r.
UAB.6743.1.290.2022.JP25.11.2022PSG sp. z o.o.przebudowa sieci gazowej ś/c DN225 oraz 9 szt przyłączy gazowych przy ul. Wrocławskiej

Półwieś k.m.62 dz.12/48, 12/61,13/13;Bierkowice k.m.8 dz.1118/132,1389/2,1119/120,1395/2,1396/2,1397/2 k.m.9 dz.1120/120,700/66,719/66,1331/2,1182/66,1166/69,1123/116,261/69,1168/69,1179/69,1122/117; k.m.10 dz.1089/69; k.m.5 dz.1049/35,1202/36,1312/1,1312/3.

 zaświadczenie 01.12.2022 r.
UAB.6743.1.291.2022.SW28.11.2022PSG sp. z o.o.budowa sieci gazu przy ul. Sławickiej

dz. nr 276/37, 65 k.m. 2 obręb Sławice

 zaświadczenie 30.11.2022 r.
UAB.6743.1.292.2022.MB29.11.2022Tauron Dystrybucja S.A.budowa linii kablowej n/n 0,4 kV do zasilania 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej

ul. "Kory" Olgi Sipowicz 52/22, 52/24, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 133, 134, k.m. 7, obręb Półwieś

 05.12.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.293.2022.JaK29.11.2022Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o.przebudowa kotłowni gazowej w budynku usługowym

ul. Strzelców Bytomskich 7, dz. nr 48, k.m. 50, obręb Opole

  
UAB.6743.1.294.2022.MiP01.12.2022r.Barbara Kantorbudowa zewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

ul. Bzów 22, dz. nr 15/1 k.m. 19, obręb Opole

 zaświadczenie z dnia 15.12.2022 r.
UAB.6743.1.295.2022.BeP02.12.2022Gmina Miasto OpoleSN i nN z e stacją transformatorową kontenerową 20/630kVA

 ul. Chmielowicka dz nr 81/1, 81/2 k.m.37 obręb Szczepanowice

 zaświadczenie 08.12.2022r.
UAB.6743.1.296.2022.MB05.12.2022Tauron Dystrybucja S.A.budowa sieci kablowej n/n dla przyłaczenia budynków wielorodzinnych

ul. Witosa w Opolu, dz. nr 640/3, 640/4, 638/6, 638/5, 639/5, 638/4, 639/4, 640/5, 637/7, k.m. 11, obręb Gosławice

 14.12.2022 r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.297.2022.SW06.12.2022Anna Zielińska, Jolanta JańskaBudowa wewnętrznej instalacji gazu

ul. Jedwabna, dz. nr 767/152 k.m. 1 obręb Chmielowice

 12.12.2022 r. zaświadczenie
UAB.6743.1.298.2022.KB08.12.2022Adam Bieńkowskibudowa instalacji wewnętrznej i zewnętrznej gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

ul. Tysiąclecia 3, dz. nr 134/2 (obecnie 3535) obręb Kolonia Gosławicka

 29.12.2022r. zaświadczenie
UAB.6743.1.299.2022.JP12.12.2022Krzysztof Piechotamontaż gazu dla budynku przy ul. Brzoskwiniowej 2a

dz. nr 599 obręb Krzanowice

 zaświadczenie 14.12.2022 r.
UAB.6743.1.300.2022.MK12.12.2022Emilia Przybylskabudowa instalacji gazu dla budynku przy ul. Niemodlińskiej 39

dz. nr 53/1 k.m. 35 obręb Szczepanowice

 zaświadczenie 29.12.2022 r.
UAB.6743.1.301.2022.SW12.12.2022Mateusz OlfansBudowa wewnętrznej instalacji gazu

ul. Reymonta 1/6 dz. nr 25/28 k.m. 48 obręb Opole

 zaświadczenie 15.12.2022 r.
UAB.6743.1.303.2022.MB14.12.2022Przemysław Walasekprzebudowa wew. instalacji gazu n/c do lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnymul. T.Kościuszki 26/3-3A, dz. nr 5/2, obręb Opole 15.12.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.304.2022.MiP14.12.2022r.Hubert Kornekbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Wolności, dz. nr 2246/268 zaświadczenie    z dnia 15.12.2022 r.
UAB.6743.1.305.2022.SW22.12.2022r.Agnieszka i Marek JaniakWymiana istniejącego ogrzewacza gazowego na kocioł oraz przebudowa wewnętrznej instalacji gazuul. Bolesława Prusa 2/5, dz. nr 43/10 k.m. 47 obręb Opole zaświadczenie z dnia 09.01.2023 r.
UAB.6743.1.306.2022.JaK19.12.2022Michalczuk Michałprzebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalno - usługowym dla lokalu użytkowegoul. Kołłątaja 6/1 w Opolu, dz. nr 50/9, k.m. 49,obręb Opole  
UAB.6743.1.307.2022.KB19.12.2022Wspólnota Mieszkaniowa Kasprowicza 3przebudowa wewnętrznej instalaci gazu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnegoul. Kasprowicza 3, dz. nr 14/33 k.m. 55, obręb Opole 29.12.2022 - zaświadczenie
UAB.6743.1.308.2022.MB19.12.2022EURO-STANDARD Sp.k.Antoni Król Andrzej Królbudowa sieci rentencji wody deszczowejul. Oświęcimska w Opolu, dz. nr 33/3, 1337/1, obręb Grotowice 05.01.2023r. - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.302.2022.WK13.12.2022Nowara ArthurBudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego o powierzchni zabudowy do 70 m/2ul. Etnografów dz. nr 280/7 km. 10 obręb Bierkowice przekazano pismem do PINBu z dnia 19.12.2022
UAB.6743.1.309.2022.JP20.12.2022Piotr Pisarczykmontaż wewnętrznej instalacji gazuul. Świataowida 2/2, dz. nr 277/12 k.m. 56 obręb Opole zaświadczenie z dnia 21.12.2022
UAB.6743.1.310.2022.SW21.12.2022Tauron S.A.Budowa sieci kablowej niskiego napięciaul. Wrocławska, dz. nr 121, 1381/1 k.m. 13, dz. nr 602/29 k.m. 4 obręb bierkowice zaświadczenie 29.12.2022
UAB.6743.1.311.2022.MB22.12.2022

Katarzyna Buchta, Piotr Buchta

budowa wew i zew instalacji gazu nc dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Gawędy 2 w Opolu, dz. nr 249, obręb Wróblin 28.12.2022 - brak sprzeciwu
UAB.6743.1.312.2022.MK28.12.2022

Anna Stańczyk-Tung

wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Grottgera 13/2 w Opolu, dz. nr 69 k.m. 35 obręb Szczepanowice 3.01.2023 zaświadczenie
UAB.6743.1.1.2023.BeP02.01.2023

Waldemar Mathea

Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznej gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego23,22 k.m.45 obręb Opole 03.01.2023  brak sprzeciwu
UAB.6743.1.2.2023.MiP02.01.2023r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE do 0,5 MPaul. Leśne Wzgórze, dz. nr 1899/243 k.m. 1, obręb Winów 

zaświadczenie z dnia 10.01.2023r.

UAB.6743.1.3.2023.JP09.01.2023

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnieniaul. Frankiewicza, dz. nr 66/1 k.m. 10 i dz nr 66/1 k.m. 13 obręb Groszowice 

zaświadczenie z 16.01.2023 r.

UAB.6743.1.4.2023.WA10.01.2023r.

Tauron Dystrybucja S.A.

budowa sieci kablowej nN dla zasilania oświetlenia terenu wokół Centrum Publicznych Urzędu Miasta Opolaul. Plebiscytowa w Opolu, dz. nr 33/7, 33/123, 45/8, 47/5, obręb Opole 

 18.01.2023 zaświadczenie

UAB.6743.1.5.2023.KB12.01.2023

Wocka Irena

wew. intalacja gazuul.Hlouszka dz. nr 10 km. 19 obręb Wójtowa Wieś 

18.01.2023 zaświadczenie

UAB.6743.1.6.2023.MiP13.01.2023r.

Olga Wawerska-Łyko

budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym prowadzonym w gruncie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Teligi 34, dz. nr 1254/7, 1253/2, obręb Malina 

zaświadczenie

z dnia 18.01.2023 r.

UAB.6743.1.7.2023. BeP13.01.2023

Polska spólka gazownictwa  sp z o.o.

sieć gazowa średniego  ciśnienia 63PE do 0,5 MPaul.Wawrzyńca dz nr 31,62, 30/1 k.m.8 obręb Groszowice 

zaświadaczenie 19.01.2023

UAB.6743.1.8.2023.BeP16.01.2023

Krystyna Grządziel

Przebudowa wewnetrznej instalacji gfazowejul. Licealna 8/5  dz nr 83/2 k.m.41 obręb Opole 

25.01.2023 brak sprzeciwu

UAB.6743.1.9.2023.MB19.01.2023

Rafał Konowalczyk

budowa wew. instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym do zasilania kotła c.o.ul. 1 Maja w Opolu, dz. nr 13/28, 13/33, k.m. 53, obręb Opole 

25.01.2023 - brak sprzeciwu

UAB.6743.1.10.2023.MK23.01.2023

PSG Sp. z o.o.

budowa sieci gazowej

ul. Wygonowa i Górna

dz. nr 1657, 1660 obręb Gosławice, dz. nr 183, 1498, 992 obręb Kolonia Gosławicka

 

10.02.2023 zaświadczenie brak sprzeciwu

UAB.6743.1.12.2023.BeP25.01.2023

Jacek Zalwert

budowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku wielorodzinnymul. Reymonta 32/4, dz nr 61/1 k.m.49 obreb Opole 

zaświadczenie 03.02.2023

UAB.6743.1.13.2023.JP26.01.2023

Michael Kroll

przebudowa trasy wewnętrznej instalacji gazuul. Bzów 9, dz. nr 52/1 k.m. 19 obręb Opole 

zaświadczenie z dnia 06.02.2023

UAB.6743.1.14.2023.BeP31.01.2023

Karol Bujnicki

przebudowa sieci elektroenergetycznejul. Budowlanych   22a, dz nr 1194,1193,1209 obręb Zakrzów 

zaświadczenie 03.02.2023

UAB.6743.1.15.2023.KB01.02.2023

Małysiak Zbigniew

budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym prowadzonym w gruncie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Bolesława Leśmiana 3, dz. nr 2595/5 obręb Grudzice 

zaświadczenie 06.02.2023

UAB.6743.1.16.2023.JP01.02.2023

Tauron DYSTRYBUCJA S.A.

budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kVul. Herbaciana, dz. nr 2238/68, 2233/68, 2224/69, 2226/69, 2148/69, 2145/71 k.m.3 obręb Czarnowąsy 

zaświadczenie 09.02.2023 r.

UAB.6743.1.17.2023.MiP08.02.2023 r.

Krzysztof Kaliński

budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnejul. Gruntowa, dz. nr 57/3, 31, 33/6, 37 k.m. 5, obręb Wójtowa Wieś 

zaświadczenie z dnia 07.03.2023 r.

UAB.6743.1.18.2023.JP08.02.2023

Anna Wójtowicz

przebudowa wewnętrznej instalacji gazuul. Kośnego 44/19, dz. nr 19/9 k.m. 48 obręb Opole 

zaświadczenie 15.02.2023 r.

UAB.6743.1.19.2023.MB10.02.2023

Radosław Kukulski

przebudowa wew. instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym45-356 Opole, ul. 1-go Maja 111/19, dz. nr 14/18, k.m. 55, obręb Opole 

14.02.2023 r. - brak sprzeciwu

UAB.6743.1.20.2023.MB14.02.2023

Gmina Opole

przebudowa wew instalacji gazu n/n ciśnienia w budynku Przedszkola Publicznego nr 6 w Opoluul. Ligonia 4, dz. nr 51/1, k.m. 47, obręb Opole 

16.02.2023 r. - brak sprzeciwu

UAB.6743.1.21.2023.JaK14.02.2023

Beata Stotko, Łukasz Stotko

budowa wew. i zew. instalacji gazu n/n ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Karminowa 10 w Opolu, dz. nr 2320, obręb Kolonia Goslawicka 

 

UAB.6743.1.22.2023.KB14.02.2023

Gmina Miasto Opole

budowa wewnętrznej instalacji gazowejul. Al. Przyjaźni 61, dz. nr 2810/1 

zaświadczenie - 23.02.2023

UAB.6743.1.23.2023.MiP14.02.2023r.

Gmina-Miasto Opole

budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnymAl. Przyjaźni, dz. nr 2819, obręb Nowa Wieś Królewska 

zaświadczenie z dnia 23.02.2023 r.

UAB.6743.1.25.2023.MiP20.02.2023r.

Dorota Kaczmarzyk

budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Laurowa 22, dz. nr 1440/38 k.m. 1, obręb Winów 

zaświadczenie z dnia 24.02.2023 r.

UAB.6743.1.26.2023.JP20.02.2023

Wspólnota Mieszkaniowa ul.Beskidzka 15

przebudowa wewnętrznej instalacji gazuul. Beskidzka 15, dz.nr 105 k.m. 20 obręb Opole 

zaświadczenie z dnia 27.02.2023

UAB.6743.1.27.2023.SW20.02.2023

PSG Sp. z o.o.

budowa sieci gazu śr/c 90 PE do 0,5 MPaul. Spokojna dz. nr 83 k.m. 5 obręb PÓŁWIEŚ 

zaświadczenie z dnia 22.02.2023 r.

UAB.6743.1.28.2023.MiP23.02.2023r.

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o.

przebudowa sieci wodociągowej i rozbudowa kanalizacji sanitarnejul. Róży Wiatrów, dz. nr 935/85, 1005/69, 1033/84, 1029/40, 829/64, 815/64, 1021/42 k.m. 3, obręb Chmielowice 

zaświadczenie z dnia 02.03.2023 r.

UAB.6743.1.29.2023.MB27.02.2023

Tauron Dystrybucja SA

budowa sieci kablowej nN dla przyłączenia budynków wielorodzinnychul. Witosa w Opolu, dz. nr 640/3, 640/1, 642/3, 647/3, 205, 422/5, 432/2 

01.03.2023r. - brak wniesienia sprzeciwu

UAB.6743.1.30.2023.MK13.03.2023

Arkadiusz Adamczyk

rozbudowa instalacji gazu w budynku jednorodzinnymul. Rolna 1 w Opolu, dz. nr 1200 Zakrzów 

28.03.2023 brak sprzeciwu

UAB.6743.1.31.2023.KB03.03.2023

Ołyńska Marcela

budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Kredytowa 7 w Opolu, dz. nr 40 k.m.10 obręb Groszowice 

08.03.2023 - zaświadczenie

UAB.6743.1.32.2023.SW03.03.2023

Jerzy Mikosek

przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Tulipanów 18, dz. nr 33 k.m. 20 obręb Opole 

07.03.2023 r. zaświadczenie

UAB.6743.1.33.2023.MB09.03.2023

Tadeusz Świerszcz

Przebudowa zewnętrznej instalacji gazu n/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Czarnowąska 26 w Opolu, dz. nr 267 

09.03.2023 - brak wniesienia sprzeciwu

UAB.6743.1.34.2023.JP10.03.2023

Wspólnota MIeszkaniowa Armii Krajowej 20

przebudowa wewnętrznej instalacji gazowejul. Armii Krajowej 20, dz. nr 89/9, 150/9 

15.03.2023 - zaświadczenie

UAB.6743.1.35.2023.MK13.03.2023

Jan Gawlik ul. Opolska 2a 45-960 Opole

budowa wewnętrznej instalacji gazowejul. Opolska  2a dz. nr 958/175 k.m.4 obręb Sławice 

23.03.2023 zaświadczenie

UAB.6743.1.36.2023.SW16.03.2023

PSG Sp. z o.o.

budowa sieci gazowej niskiego ciśnieniaul. Dworska dz. nr 18/4 k.m. 37 obręb SZCZEPANOWICE 

20.03.2023 zaświadczenie

UAB.6743.1.37.2023.MGM15.03.2023

Bartłomiej Ciućka

przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Wiśniowa 53, dz. nr 732 obręb Zakrzów13.04.2023 - decyzja sprzeciw

 

UAB.6743.1.40.2023.MB23.03.2023

PSG Sp. z o.o.

sieć gazowa średniego ciśnieniaul. Krzanowicka, czarnowąska, dz. nr739, 851, obręb Wróblin 

30.03.3023 - brak wniesienia sprzeciwu

UAB.6743.1.42.2023.MiP27.03.2023r.

Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 99

przebudowa wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia w budynku wielorodzinnymul. 1 Maja 99, dz. nr 94/14 k.m. 47, obręb Opole 

zaświadczenie z dnia 30.03.2023 r.

UAB.6743.1.43.2023.JP28.03.2023

Tauron Dystrubucja S.A.

budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kVul. Wiejska, dz.nr 1078/13, 1078/14, 1086/19, 1084/1, 1101/1, 102/3, 1293 

zaświadczenie z dnia 04.04.2023 r.

UAB.6743.1.44.2023.JaK28.03.2023

Wspólnota Mieszkaniowa Nysy Łużyckiej 52

przebudowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnymul. Nysy Łużyckiej 52 w Opolu, dz. nr 83/4, k.m. 21, obręb Opole 

 

UAB.6743.1.45.2023.JP29.03.2023

PSG sp. z o.o.

budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia 160PE do 10kPaul. Cmentarna, dz. nr 21/24, 21/27, 256 

zaświadczenie z dnia 04.04.2023 r.

UAB.6743.1.46.2023.MGM29.03.2023

Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.

rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku stacji kontroli pojazdówul. Oleska 125a, dz. nr 524 obręb Zakrzów 

zaświadczenie z dnia 26.04.23 r.

UAB.6743.1.48.2023.MB30.03.2023

Ewa Szmajda

budowa wew. instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku mieszkalnym wielorodzinnymul. J. N. Jaronia 2 w Opolu, dz. nr 89/9, obręb Groszowice 

04.04.2023r. - brak wniesienia sprzeciwu

UAB.6743.1.49.2023.SW30.03.2023

Tauron Dystrybucja

budowa sieci kablowej nN dla przyłączenia budynków jednorodzinnychul. Borowa, dz.nr 2961/41, 54, 2962/41, 2136/60, 2145/71 km. 3 obręb CZARNOWĄSY 

12.04.2023 - wniosek wycofany

UAB.6743.1.50.2023.MB04.04.2023

Jakub Faryniarz Szkoła Tenisa Jakub Faryniarz

Arkadiusz Hosner M-AUTO SERVICE Arkadiusz Hosner

budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączamiul. Spokojna w Opolu, dz. nr 83, 84, 33/4, 78, 85/2, k.m. 5, obręb  Półwieś 

 

UAB.6743.1.51.2023.MK7.04.2023

Kawecki Mateusz

budowa wewnętrznej instalacji gazuul. Teligi 70A dz. nr 1384 obręb 0092 Malina 

26.04.2023 zaświadczenie

UAB.6743.1.52.2023.MB07.04.2023

Prószkowska Project Sp. z o.o.

przebudowa istniejącej linii napowietrznej n/nu. Krapkowicka w Opolu, dz. nr 71/2, 26/3, k.m. 39, obręb Szczepanowice 

19.04.2023 r. - brak wniesienia sprzeciwu

UAB.6743.1.53.2023.SW07.04.2023

Tomasz Musiał

przebudowa wewnętrznej instalacji gazuul. 11 Listopada 16 w lokalu nr 2 w Opolu, dz.nr 39 k.m. 51 obręb Opole 

12.04.2023 r. - zaświadczenie

UAB.6743.1.54.2023.SW07.04.2023

Bożena Musiał

przebudowa wewnętrznej instalacji gazuul. 11 Listopada 16 w lokalu nr 1 w Opolu, dz.nr 39 k.m. 51 obręb Opole 

12.04.2023 r. - zaświadczenie

UAB.6743.1.55.2023.JP07.04.2023

Natalia Musiał

przebudowa wewnętrznej instalacji gazuul. 11 Listopada 16 w lokalu nr 3 w Opolu, dz.nr 39 k.m. 51 obręb Opole 

12.04.2023 r. - zaświadczenie

UAB.6743.1.56.2023.JP07.04.2023

Bożena, Tomasz, Natalia

Musiał

przebudowa wewnętrznej instalacji gazuil. 11 Listopada 16 w Opolu, dz.nr 39 k.m. 51 obręb Opole 

12.04.2023 r. - zaświadczenie

  

 

   

 

UAB.6743.1.58.2023.MB11.04.2023

Krystyna Borkowska

Jan Borkowski

budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Ziemi Lubuskiej 3 w Opolu, dz. nr 10/30, k.m. 56, obręb Opole 

19.04.2023 r. - brak wniesienia sprzeciwu

UAB.6743.1.59.2023.MK30.03.2023

Mariusz Maciejczyk

budowa  wolnostojących budynków mieszkalnychul. Jaskrów dz. nr 453/29 i 449/29 obręb Czarnowąsydecyzja sprzeciw z dnia 16.05.2023

 

UAB.6743.1.60.2023.BeP14.04.2023

Tauron dystrybucja S.A.Kraków ul.Podgórska 25a

linia kablowa nn 0,4kV do zasilania domów jednorodzinnychOpole ul. Zefirka dz.nr 238/75,239/75,86,659/71 k.m.3 obręb Chmielowice 

zaświadczenie z dnia 18.04.2023r.

UAB.6743.1.61.2023.SW17.04.2023

Józef Firlus

budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Sołtysów 19a dz. nr 505/4 obręb WRÓBLIN 

zaświadczenie z dnia 28.04.2023 r.

UAB.6743.1.62.2023.JaK18.04.2023Michał Moroz Joanna Morozbudowa wew. instalacji gazu niskiego ciśnienia do mieszkania nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnymul. ks. H. Kołłątaja 8, dz. nr 50/4. k.m. 49, obręb Opole 

 

UAB.6743.1.63.2023.JP18.04.2023Lyra Andrzejmontaż instalacji gazu dla budynku jednorodzinnegoul. Kazimierza Wielkiego13A, dz. nr 2157 obręb NWK 

zaświadczenie 21.04.2023 r.

UAB.6743.1.64.2023.MB18.04.2023Barbara Wyrwichrozbudowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Einchendorffa 1 w Opolu, dz. nr 605, obręb Nowa Wieś Królewska 

04.05.2023 - brak wniesienia sprzeciwu

UAB.6743.1.65.2023.JP20.04.2023Alicja Wawrzyńska-Zychmontaż wewn. i zwen. instalacji gazu dla budynku jednorodzinnegoul. Doroszewskiego 15 

zaświadczenie 24.04.2023 r.

UAB.6743.1.66.2023.SW20.04.2023Piotr Mylekmontaż wewn. i zwen. instalacji gazu dla budynku jednorodzinnegodz. nr 15 k.m. 18 obręb Groszowice ul. Katarzyny 13 

Zaświadczenie 24.04.2023 r.

UAB.6743.1.67.2023.JaK21.04.2023NakHlik Yaroslavprzebudowa wew instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnymul. Kolejowa 10B/2 w Opolu, dz. nr 6/25, k.m. 55, obreb Opole 

 

UAB.6743.1.68.2023.BeP21.04.2023Małgorzata Waluszbudowa instalacjidz.nr 1167/69 k.m.9 obręb  Bierkowice 

zaświadczenie 08.05.2023

UAB.6743.1.69.2023.BeP24.04.2023Polska Spółka gazownictwa sp z o.o.przebudowa sieci gazu n/c 110PE do 10kPaul. Małopolska,Śląska ,Kujawska  dz.nr 136/6, 9,7 k.m.56 obręb Opole 

zaświadczenie 12.05.2023

UAB.6743.1.70.2023.MiP24.04.2023r.Dawid Konowalczykprzebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Lazurowa15, dz. nr 1943/35 k.m. 1, obręb Winów 

zaświadczenie z dnia 12.05.2023 r.

UAB.6743.1.71.2023.SW24.04.2023Mirosław Wróbel Sp. z o.o.przebudowa i budowa instalacji gazu ziemnego oraz instalacji kotłowniul. Wrocławska 145, dz. nr 1/75 k.m. 30 obręb Półwieś 

zaświadczenie 11.05.2023

UAB.6743.1.72.2023.MB24.04.2023Przemysław Głowińskibudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Wolności w Opolu, dz. nr 1684/253, k.m. 3, obręb Czarnowąsy 

16.05.2023 r. - brak wniesienia sprzeciwu

UAB.6743.1.73.2023.JP25.04.2023Krzysztof PłaczekPrzebudowa z nadbudową budynku jednorodzinnegoul.Małej Panwi 26, dz. nr 685/144 k.m. 2 obręb Czarnowąsy28.04.2023

 

UAB.6743.1.74.2023.SW26.04.2023PSG Sp. z o.o.budowa sieci gazowej śr/c 63 PE do 0,5 MPa przy ulicu Laurowej w Opoludz. nr 1061/36, 1102/38 k.m. 1 obręb Winów 

18.05.2023 r. Zaświadczenie

UAB.6743.1.76.2023.BeP16.04.2023Tauron dystrybucja ssieć gazowa śr/c 90PE do 0,5 MPa.s.przebudowa i budowa sieci elekytroenergetycznej 0,4 kv do zasilania obiektu handlowo-usługowegoul. Luboszycka  dz. nr 389,388,387/1 am.7 obręb Zakrzów 

 

UAB.6743.1.77.2023.MiP28.04.2023r.Justyna Paciorkowskabudowa wewnętrznej instalacji gazu - odcinek zewnętrzny prowadzony w gruncie do budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Joanny Chmielewskiej, dz. nr 2636/8, 2650/13, obręb Grudzice 

zaświadczenie z dnia 12.05.2023 r.

UAB.6743.1.79.2023.MiP09.05.2023r.Marcin Bartoszczykprzebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnymul. Kręta 5, dz. nr 4149, obręb Kolonia Gosławicka 

zaświadczenie z dnia 15.05.2023 r.

UAB.6743.1.75.2023.JaK26.04.2023PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowiebudowa sieci gazowej śr/c 90PE do 0,5 MPaul. Odrzańska w Opolu, dz. nr 72, 213, 284/1, 287/1, obręb Grotowice 

 

UAB.6743.1.80.2023.BeP10.05.2023Maria Listwońprzebudowa instalacji gazu niskiego cisnieniaul. Kołłątaja 21/4, dz.nr 6/2 k.m.49 obręb Opole 

zaświadczenie z dnia 23.05.2023

UAB.6743.1.84.2023.JaK19.05.2023Wspólnota Mieszkaniowa Nysy Łużyckiej 54przebudowa wew. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnymul. Nysy Łużyckiej 54 w Opolu, dz. nr 84/3, k.m. 21, obręb Opole 

 

UAB.6743.1.88.2023.JaK24.05.2023ECO Logistyka Sp. z o.o.zabudowa stacji pomiarowej gazu Q=200m³/hul. Harcerska 15 w Opolu, dz. nr 1343, obręb Zakrzów 

 

UAB.6743.1.89.2023.JaK24.05.2023Anna Gurawska - Klula, Tadeusz Kulabudowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Makowa 10 w Opolu, dz. nr 702, k.m. 4, obręb Chmielowice 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1229
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
Skrócony opis: Art. 30a. W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt3 lit. d, z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych,ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w BIP
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Bednorz
Osoba, która udostępnia informację: Anna Bednorz
Data wytworzenia informacji: 17.02.2022 14:50:24
Data udostępnienia informacji: 17.02.2022 14:54:58
Data ostatniej aktualizacji: 26.05.2023 11:33:36
Rejestr zmian