Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT MIASTA OPOLA ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i  społecznym wynikającym z uzależnień).

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia 02 stycznia 2024 r. o godz. 15.30.

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora na stronie: https://opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z Generatora oraz podpisane przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy złożyć w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, w poniedziałek – środa w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartek w godz. od 7.30 do 17.00, w piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole a także za pośrednictwem Platformy e-Usług Publicznych Urzędu Miasta Opola.

 W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt: ngo@um.opole.pl w dniach i godzinach pracy urzędu.

Szczegóły konkursu w załączniku.

Jednocześnie informujemy, iż zmieniła się podstawa prawna  w ogłoszeniu konkursowym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i  społecznym wynikającym z uzależnień).

 

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego w ramach przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym (zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym
i społecznym wynikającym z uzależnień)

 

Oferenci, którzy nie zakwalifikowali się do powierzenia im zadania do realizacji mogą odwołać się do Prezydenta w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia ogłoszenia Informacji o wskazaniu zadań do powierzenia. Odwołanie należy składać pisemnie lub       
w formie elektronicznej.

 

Odwołania należy składać w Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola przy
ul. Damrota 1 w godz. 8.00-14.00 (o terminie złożenia odwołania decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta Opola).

 

Prezydent Miasta Opola informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w ramach przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym (zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym
i społecznym wynikającym z uzależnień)

 

W załączniku wskazuje się zadania do powierzenia.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 179
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 r.
Skrócony opis: PREZYDENT MIASTA OPOLA ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień).Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego w ramach przeciwdziałania uzależnieniomi patologiom społecznym (zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnymi społeczny
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Piróg
Osoba, która udostępnia informację: Elżbieta Piróg
Data wytworzenia informacji: 15.12.2023 09:58:14
Data udostępnienia informacji: 15.12.2023 12:09:27
Data ostatniej aktualizacji: 01.03.2024 11:07:45
Rejestr zmian