Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

LOKALIZACJA:

ul. Piastowska 17,

45-081 Opole

Budynek Instytutu Śląskiego (VI p.)

 

e-mail: itgk@um.opole.pl


NACZELNIK WYDZIAŁU:

Kamila Wnuk-Skóbel

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU:

Paweł Łukawski


STRUKTURA WYDZIAŁU:

 

Referat Infrastruktury Komunalnej

Kierownik Referatu: Aleksandra Kaca

nr tel.: 77 44 38 725 / 728 / 729

 

Referat Oświetlenia Miasta

Kierownik Referatu:

nr tel.: 77 44 38 726 / 727

 

W strukturze Wydziału działa Geolog Miejski.

 


Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

  • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci oświetlenia, ulic, placów i dróg publicznych,
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych,
  • prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową,
  • prowadzenie spraw wynikających z obowiązujących przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w tym nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych oraz grobami i cmentarzami wojennymi,
  • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją fontann na terenach zieleni publicznej,
  • prowadzenie spraw w zakresie prawidłowego funkcjonowania Miasta w jego kluczowych obszarach: utrzymania czystości i porządku w gminie, z wyłączeniem spraw dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi i postępowania ze zwierzętami żywymi i padłymi, zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi,
  • prowadzenie spraw należących do właściwości powiatowej administracji geologicznej, wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
  • współpraca z przedsiębiorstwami: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., Grupa Tauron, Zakład Gazowniczy Sp. z o.o. w Opolu w zakresie planowania budowy i rozbudowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych i ciepłowniczych,
  • współpraca z Miejskim Zarządem Dróg w Opolu w zakresie wykonywanych zadań.

ZAKŁADKI POWIĄZANE Z WYDZIAŁEM:

 


KATALOG USŁUG - PLATFORMA E-USŁUG PUBLICZNYCH

e-mail: urzad@um.opole.pl

Infolinia: +48 77 45 11 800

adres www: http://www.opole.pl

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 5243
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
Skrócony opis: struktura organizacyjna Urzędu
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Osoba, która udostępnia informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 09.02.2022 15:38:38
Data udostępnienia informacji: 17.02.2022 14:19:02
Data ostatniej aktualizacji: 11.08.2022 14:59:28
Rejestr zmian