Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezydent Miasta Opola

OGŁASZA MOŻLIWOŚĆ ZAWIERANIA UMÓW NA SPRZEDAŻ BILETÓW POPRZEZ ICH KODOWANIE NA KARCIE OPOLKA! W ELEKTRONICZNYCH TERMINALACH SPRZEDAŻOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W PUNKTACH OBSŁUGI SPRZEDAŻY (POS), UPRAWNIAJĄCYCH DO KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEWOZOWYCH ŚRODKAMI MIEJSKIEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Na podstawie Zarządzenia nr OR-I.0050.205.2023 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie ustalenia poziomu upustów od cen biletów obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w Opolu, uprawniających do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego w Opolu oraz ustalenia warunków świadczenia usługi sprzedaży biletów elektronicznych dla podmiotów gospodarczych, które w imieniu miasta Opola sprzedają bilety jednorazowe oraz bilety okresowe uprawniające do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji oraz w elektronicznych terminalach sprzedażowych zlokalizowanych w Punktach Obsługi Sprzedaży zapraszam podmioty zainteresowane sprzedażą biletów kodowanych na karcie OPOLKA! do podjęcia współpracy z Miastem Opole.

Warunki dokonywania przez zainteresowane podmioty w imieniu i na rzecz Miasta Opola czynności związanych ze sprzedażą biletów obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto Opole, a w szczególności: elektronicznych biletów okresowych imiennych i na okaziciela oraz doładowywania elektronicznej portmonetki, kodowanych na karcie OPOLKA! są jednakowe dla wszystkich podmiotów. Każdy zainteresowany podmiot akceptujący postanowienia wzoru umowy może w dowolnej chwili wyrazić wolę współpracy. Miasto Opole dysponuje 30 kompletami urządzeń za pośrednictwem których może być świadczona opisana powyżej usługa. Oznacza to, że po zakontraktowaniu wszystkich urządzeń nie będzie możliwości zawierania kolejnych umów z zainteresowanymi podmiotami. Oświadczenia o chęci zawarcia umowy rozpatrywane będą w kolejności wpływu do Urzędu Miasta Opola.

 

Upust liczony od ceny brutto biletów sprzedawanych poprzez ich kodowanie na karcie OPOLKA!
w elektronicznych terminalach sprzedażowych zlokalizowanych w Punktach Obsługi Sprzedaży (POS) dla podmiotów gospodarczych, które w imieniu miasta Opola dokonują sprzedaży biletów okresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego oraz doładowania e-portmonetki na karcie OPOLKA! za pośrednictwem kanału POS, ustalony zostaje na wartość 5 %.

 

Podmioty zainteresowane dokonywaniem w imieniu i na rzecz Miasta Opola czynności związanych ze sprzedażą biletów obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto Opole, a w szczególności: elektronicznych biletów okresowych imiennych i na okaziciela oraz doładowywania elektronicznej portmonetki, kodowanych na karcie OPOLKA! mogą składać oświadczenia o chęci podjęcia współpracy w Wydziale Transportu i Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Opola, ul. Piastowska 17, VI piętro, pok. nr 612 w godzinach pracy Urzędu (w tym na adres poczty elektronicznej Wydziału: wt@um.opole.pl) lub przesłać je listownie na adres: Urząd Miasta Opola, Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem, ul. Rynek 1A,
45-015 Opole.

Wzory umów na dokonywanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności związanych ze sprzedażą biletów obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto Opole, a w szczególności: elektronicznych biletów okresowych imiennych i na okaziciela oraz doładowywania elektronicznej portmonetki, kodowanych na karcie OPOLKA! stanowią załączniki nr 3 i 4 ww. Zarządzenia.

Na podstawie złożonego oświadczenia, Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Opola skontaktuje się z podmiotem celem ustalenia szczegółowych współpracy oraz terminu zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do maksymalnie 31.12.2033 r.
z możliwością jej wypowiedzenia przez obie strony.

Rozpoczęcie sprzedaży biletów może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy z Miastem Opole oraz Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. oraz odbyciu szkolenia przez pracowników podmiotu.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Opola - tel. 77 44 61 097.

Szczegółowe zasady świadczenia ww. usługi określone są w Zarządzeniu nr OR-I.0050.205.2024 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 marca 2024 r. dostępnym pod adresem:

https://prawomiejscowe.um.opole.pl/UrzadMiastaOpola/document/22345/Zarz%C4%85dzenie-OR-I_0050_205_2024

 

 

 

 

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 623
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Dystrybucja biletów - POS
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Błaszczyk
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Błaszczyk
Data wytworzenia informacji: 27.03.2024 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 27.03.2024 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 27.03.2024 15:24:54
Rejestr zmian