Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezydent Miasta Opola

OGŁASZA WARUNKI SPRZEDAŻY BILETÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEWOZOWYCH ŚRODKAMI MIEJSKIEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W OPOLU ZA POŚREDNICTWEM ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI

Na podstawie Zarządzenia nr OR-I.0050.114.2021 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia poziomu upustów od cen biletów obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w Opolu, uprawniających do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego w Opolu oraz ustalenia warunków świadczenia usługi sprzedaży biletów elektronicznych dla podmiotów gospodarczych, które w imieniu miasta Opola sprzedają bilety jednorazowe oraz bilety okresowe uprawniające do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji oraz w elektronicznych terminalach sprzedażowych zlokalizowanych w Punktach Obsługi Sprzedaży zapraszam podmioty zainteresowane sprzedażą biletów elektronicznych za pomocą aplikacji do podjęcia współpracy z Miastem Opole.

Warunki świadczenia dystrybucji i sprzedaży biletów są jednakowe dla wszystkich podmiotów, a jedynym kryterium zawarcia umowy jest spełnienie minimalnych wymagań poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Każdy zainteresowany podmiot spełniający przedmiotowe wymagania może w dowolnej chwili (do marca 2022 r.) wyrazić wolę współpracy.

Upust liczony od ceny brutto biletów elektronicznych dla podmiotów gospodarczych, które w imieniu miasta Opola dokonują sprzedaży biletów jednorazowych oraz biletów okresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji, ustalono w następującej wysokości:

1) 4,00% wartości brutto sprzedanych biletów jednorazowych,

2) 2,00% wartości brutto sprzedanych biletów okresowych.

Od daty publikacji ogłoszenia do 31 marca 2022 r. podmioty zainteresowane sprzedażą w imieniu miasta Opola biletów jednorazowych oraz biletów okresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego w Opolu za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji mogą składać oświadczenia w Wydziale Transportu i Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Opola, ul. Piastowska 17, VI piętro, pok. nr 612, w godzinach pracy Urzędu (w tym na adres poczty elektronicznej Wydziału: wt@um.opole.pl) lub przesłać je listownie na adres: Urząd Miasta Opola Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem 45-015 Opole, ul. Rynek 1a.

Oświadczenie dotyczy spełnienia minimalnych wymagań jakie stawiane są operatorom systemu oraz aplikacjom mobilnym do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (stanowiących załącznik nr 1 do ww. zarządzenia) i może zostać złożone na załączonym wzorze.

Na podstawie złożonego oświadczenia, Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Opola skontaktuje się z podmiotem celem weryfikacji spełniania wymogów technicznych, a następnie ustali szczegółowe warunki oraz termin zawarcia umowy dot. sprzedaży biletów. Weryfikacja będzie prowadzona również przez służby przewoźnika (MZK Sp. z o.o.). Umowa zostanie zawarta na czas określony (od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 01.04.2021 r. do dnia 31.03.2022 r.).

Rozpoczęcie sprzedaży biletów może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy z Miastem Opole.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Opola - tel. 77 44 61 097.

Szczegółowe warunki sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego w Opolu za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji określone są w Zarządzeniu nr OR-I.0050.114.2021 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 marca 2021 r. dostępnym w załączonym poniżej pliku.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1060
Podmiot udostępniający: Transportu i Zarządzania Ruchem
Nazwa dokumentu: Dystrybucja biletów - aplikacje
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Zawadzki
Osoba, która udostępnia informację: Leszek Pałosz
Data wytworzenia informacji: 22.09.2021 14:46:56
Data udostępnienia informacji: 22.09.2021 14:47:56
Data ostatniej aktualizacji: 03.03.2022 16:45:20
Rejestr zmian