Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała  nr XXXVI/712/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu

 29 grudnia
2016 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 23 lutego
2017 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 24 marca
2017 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 17 czerwca
2017 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzpod 12 czerwca
2017 r.
IVOgłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 1 sierpnia
2017 r.
Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Uzasadnienie do projektu uchwały
Odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (PPIS, RDOŚ)
od 9 sierpnia 2017 r. do 8 września 2017 r.
Dyskusja publiczna 7 września 2017 r., Rynek – Ratusz, s. 203, godz. 16.00
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 22 września 2017 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 26 września 2017 r.
V.

Uchwała nr XLVIII/951/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu

Uchwała mpzp (rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały)
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (PPIS, RDOŚ)

Część ustaleń planu uchyla uchwała nr XIX/383/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice IIa” w Opolu w granicach wg załącznika graficznego planu.

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF (wersja pierwotna)
zgeoreferowany plik TIF (wersja po uchyleniach)
legenda
APP
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

28 września 2017 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 2587

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały - Dz. Woj. Opolskiego, poz. 2781
20 października 2017 r. (data ogłoszenia)

3 listopada 2017 r.
(data rozstrzygnięcia)
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2085
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B86 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Bucher
Osoba, która udostępnia informację: Krzysztof Bucher
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:45:20
Data udostępnienia informacji: 10.02.2022 11:50:05
Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2022 10:42:27
Rejestr zmian