Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr LII/574/05 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II - Centrum" w Opolu

20 października
2005 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 28 października
2005 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 6 grudnia
2005 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 23 grudnia
2005 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp   od 2 marca
2009 r.
IVOgłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 31 marca
2008 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:

od 9 kwietnia 2008 r.
do 9 maja 2008 r.
Dyskusja publiczna 8 maja
2008 r.
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 30 maja
2008 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 10 czerwca
2008 r.
V.

Uchwała nr XXXVI/379/08 Rady Miasta Opola z dnia 25 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II - Centrum" w Opolu

 

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1)

Część ustaleń planu uchylają uchwały:
- nr XIV/244/15 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie ul. M. Konopnickiej w Opolu;
- nr XXVII/544/20 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu
w granicach wg załącznika graficznego planu.

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF (wersja pierwotna)
zgeoreferowany plik TIF (wersja po uchyleniach)
legenda
APP
System Informacji  Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

25 września
2008 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 86, poz. 2061  19 listopada
2008 r.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3450
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B34 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II - Centrum" w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Langer
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:31:31
Data udostępnienia informacji: 21.02.2022 10:38:07
Data ostatniej aktualizacji: 25.04.2023 10:18:15
Rejestr zmian