Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 29.05.2023r.

OŚR.6220.81.2022.MWi                                                                                        

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

Działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), 

podaję do publicznej wiadomości informację

że w dniu 25 maja 2023r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali przesiewu z towarzyszącą infrastrukturą techniczną” (lokalizacja przedsięwzięcia: części działek 26/4 i 26/6, 1/19, 26/3, 26/5 km. 1 obręb 0058  Groszowice).

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki REMONDIS Opole Sp. z o.o. z/s w Opolu, Al. Przyjaźni 9).

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Opola, a organami właściwymi do wydania opinii w przedmiotowej sprawie są:

-  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,

-  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu,

- Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski,

- Marszałek Województwa Opolskiego.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola. Treść ww. decyzji została również zamieszczona na BIP-ie Urzędu Miasta Opola.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 344
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: podanie do publicznej wiadomości o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali przesiewu z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali przesiewu z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 29.05.2023 12:15:44
Data udostępnienia informacji: 29.05.2023 13:09:45
Data ostatniej aktualizacji: 29.05.2023 13:09:32
Rejestr zmian