Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.68.2022.MKU

ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.  Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. 2023r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamia się i informuje strony postępowania administracyjnego,

które prowadzone było w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 1 Zakład Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadów” planowanego do realizacji na terenie działek nr: 1/71 oraz część 1/72, k.m. 1, obręb Groszowice, jn.:

  • Pismem z dnia 09.06.2023r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 13.06.2023r.) Fundacja „Eko Patrol Dolny Śląsk” złożyła zażalenie na postanowienie Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6220.68.2022.MKU z dnia 31.05.2023., którym nadano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚR.6220.68.2022.MKU z dnia 24.05.2023r., rygor natychmiastowej wykonalności. Tut. Organ pismem z dnia 19.06.2023r. przekazał ww. zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
  • Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych SILESIA pismem z dnia 20.06.2023r. wniosło odwołanie od ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Tut. Organ pismem z dnia 26.06.2023r. przekazał ww. odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
  • Fundacja „Eko Patrol Dolny Śląsk” w dniu 22.06.2023r. złożyła pismo procesowe z dnia 19.06.2023r., którym doprecyzowała zakres zażalenia z punktu 1). Tut. Organ pismem z dnia 26.06.2023r. przekazał ww. korespondencję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
  • W dniach 26.06.2023r. oraz 27.06.2023r. do tut. Organu wpłynęły odwołania od przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które zostały złożone przez mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych w Opolu przy ul. Wawrzyńca Świerzego, ul. Gołębiej, ul. Józefa oraz ul. Jana Augustyna. Odwołania te zostały przekazane przy piśmie z dnia 28.06.2023r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
  • Fundacja „Eko Patrol Dolny Śląsk” pismem z dnia 21.06.2023r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 26.06.2023r.) wniosła odwołanie od ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Tut. Organ pismem z dnia 03.07.2023r. przekazał ww. odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Małgorzata Widuto

Kierownik Referatu Pozwoleń

i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 358
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania, które prowadzone było ws. o wydanie DŚ dla przedsięwzięcia pn. Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla miasta Opola - Zadanie nr 1 Zakład Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadów
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 06.07.2023 12:44:41
Data udostępnienia informacji: 06.07.2023 12:49:20
Data ostatniej aktualizacji: 06.07.2023 12:50:07
Rejestr zmian