Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informacja nr CO.ZUZ.4210.5.2024.JB Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17.01.2024 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 05.01.2024 r pełnomocnika zakładu MK INVEST Mirosław konik, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzadzęń wodnych - dówch rowów chłonnych połączonych przelewem awaryjnym, wzdłuż drogi wewnętrznej ulicy Mahoniowej w Opolu, na nieruchomości nr ew. 1656 obręb Chmielowice.

2. Wykonanie urządzenia wodnego - wylotu ∅160 mm do wprowadzania wody z przelewu awaryjnego do rowu chłonego nr 2 do urządzenia wodnego tj. istniejącego rowu melioracyjnego R-C10 wraz z umocnieniem koryta rowu płytami ażurowymi na odcinku 10,0m, w rejonie drogi wewnętrznej ulicy Mahoniowej, na nieruchomości nr ew. 1658 oraz 1659 obręb Chmielowice.

3. Wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej W1 ∅ 200 mm do urządzenia wodnego tj. rowu chłonnego nr 1, w rejonie drogi wewnętrznej ulicy Mahoniowej, na nieruchomości nr ew. 1656 obręb Chmielowice.

4. Wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej W2∅ 300 mm do urządzenia wodnego tj. istniejącego rowu melioracyjnego R-C10 wraz z umocnieniem koryta rowu płytami ażurowymi na odcinku 10,0 m, w rejonie drogi wewnętrznej ulicy Dereniowej, na nieruchomościach nr ew. 1460 oraz 1786 obręb Chmielowice

5. Wykonanie urządzeń wodnych - 7 studni chłonnych wraz z wylotami przykanalików do tych studni, w rejonie projektowanych wpustów deszczowych na drogach wewnętrznych ulicach: Cyprysowej i Dereniowej, na nieruchomościach nr ew. 1738, 2192 obręb Chmielowice

6. Usługi wodne - odprowadzanie wylotem W1 ∅ 200 mm do urządzenia wodnego tj. rowu chłonnego nr 1, wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, pochodzących z odwodnienia pasa drogowego dróg wewnętrznych, w tym ulic: Cyprysowej i Olszowej

7. Usługi wodne - odprowadzanie wylotem W2 ∅ 300 mm do urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego R-C10, wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, pochodzących z odwodnienia pasa drogowego dróg wewnętrznych, w tym ulic: Dereniowej i Olszowej

8. Usługi wodne - odprowadzanie do urządzeń wodnych tj. projektowanych studni chłonnych, wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej (wpusty deszczowe z przykanalikami), pochodzących z odwodnienia pasadrogowego dróg wewnętrznych, w tym ulic: Cyprysowej i Dereniowej.

Zasięg oddziaływania przedmiotowego zamierzenia obejmuje działki ewid. nr 1738, 2192, 1656, 1658, 1659, 1460, 1786 obręb 0150 Chmielowice

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 154
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR CO.ZUZ.4210.5.2024.JB W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
Skrócony opis: Na wniosek pełnomocnika zakładu MK INVEST Mirosław Konik
Osoba, która wytworzyła informację: Daria Matyszok
Osoba, która udostępnia informację: Daria Matyszok
Data wytworzenia informacji: 22.01.2024 09:05:32
Data udostępnienia informacji: 22.01.2024 09:28:33
Data ostatniej aktualizacji: 22.01.2024 09:28:28
Rejestr zmian