Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Regionalna Dyrekcja Ochrony
        Środowiska
w Opolu
            ul. Firmowa 1

           45-594 Opole

 

WOOŚ.420.2.1.2022.AW.5                                                                                  Opole, dnia 21 marca 2022 r.

       
       
                                                        ZAWIADOMIENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY
ŚRODOWISKA
W OPOLU

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu

podaje do publicznej wiadomości informację:

o wydanej w dniu 21.03.2022 r. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.420.2.1.2022.AW.3 o umorzeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. cyt.: „zmiana lasu na użytek rolny (zgodnie z art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy o lasach) stanowiącego część działki o nr ewidencyjnym 25/5 k.m.1 obręb Świerkle, Miasto Opole”.

Z treścią dokumentacji oraz decyzji, zapoznać się można w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, p. 4.40, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.30, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem 77 45 26 230.

Dodatkowo decyzja jest dostępna w Urzędzie Miasta Opola.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni

Alicja Majewska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Opolu / - podpisany cyfrowo/

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 717
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dn 21.03.2022r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie dla przedsięwzięcia pn. Zmiana lasu na użytek rolny, stanowiącego część działki o nr ewid. 25/5 k.m.1 obręb Świerkle, Miasto Opole
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości przez RDOŚ w Opolu informacji o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie dla przedsięwzięcia pn. Zmiana lasu na użytek rolny, stanowiącego część działki o nr ewid. 25/5 k.m.1 obręb Świerkle, Miasto Opole
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 23.03.2022 09:17:35
Data udostępnienia informacji: 23.03.2022 09:37:30
Data ostatniej aktualizacji: 23.03.2022 09:39:17
Rejestr zmian