Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMIENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

dotyczące postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Podwyższenie rzędnych składowiska odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69”, polegającego w wariancie II proponowanym przez wnioskodawcę na podwyższeniu składowania odpadów na kwaterze nr 2 z 163,0 m n.p.t. do 170 m n.p.t., czyli o 7m; miejsce realizacji przedsięwzięcia: działki o nr: 1/11, 1/72 a.m 1 obręb Groszowice, na terenie będącym własnością Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. ul. Podmiejska 69 w Opolu.

Działając na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735, ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.),

ogłaszam publicznie i zawiadamiam wszystkich zainteresowanych,

w ramach prowadzonego postępowania, w związku z licznymi uwagami ze strony mieszkańców, w dniu 21 kwietnia 2022r. o godz. 1500 w sali nr 203 w budynku Ratusza (Rynek 1A) odbędzie się otwarta rozprawa administracyjna dla społeczeństwa w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, Prezydent Miasta Opola zaprasza wszystkie strony postępowania oraz inne osoby zainteresowane do udziału w przedmiotowej rozprawie. W związku ze stanem epidemii proszę, aby do dnia 19 kwietnia 2022r. osoby chętne do wzięcia udziału w rozprawie administracyjnej zgłosiły się pod nr telefonu 77 45 11 876 lub drogą elektroniczną na adres: osr@um.opole.pl.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 617
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: ogłoszenie publiczne o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa_podwyższenie rzędnych składowiska odpadów w opolu przy ul. podmiejskiej 69
Skrócony opis: Ogłoszenie publiczne o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Podwyższenie rzędnych składowiska odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69”
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 31.03.2022 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 01.04.2022 12:59:54
Data ostatniej aktualizacji: 01.04.2022 12:56:13
Rejestr zmian