Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała nr XIX/172/07 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu

25 października
2007 r.
II Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 7 grudnia
2007 r.
Składanie wniosków do mpzp do 11 stycznia
2008 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 31 stycznia
2008 r.
III Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp od 2 stycznia
2012 r.
IV Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 23 luty
2012 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu

od 27 lutego 2012 r.
do 27 marca 2012 r.

Dyskusja publiczna

13 marca
2012 r.

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

do 17 kwietnia
2012 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 8 maja
2012 r.
V.

Uchwała nr XXIX/436/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3)
Podsumowanie

Część ustaleń planu uchyla uchwała:
-
Nr LI/964/2022 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ulica Podlesie I" w Opolu
w granicach wg załącznika graficznego planu
.

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF
legenda
APP
System Informacji  Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

5 lipca
2012 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1142 10 sierpnia
2012 r.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 626
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B49 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Langer
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:37:24
Data udostępnienia informacji: 18.02.2022 12:22:18
Data ostatniej aktualizacji: 19.04.2022 08:22:34
Rejestr zmian