Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 25 lutego 2022r.

OŚR.6220.49.2021.MK

   PREZYDENT MIASTA OPOLA

działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,

podaje do publicznej wiadomości

informację,

że w dniu 16 lutego 2022r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Opolu rejon ul. Stefana Batorego”, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1477, 1319, 1313, 1309, 1304, 1300, 1296, 1292, 1289, obręb Nowa Wieś Królewska.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek STUDIA PROJEKTOWEGO SPART Sp. z o.o. Sp.K., 42-660 Kalety, ul. 1 Maja 49, złożony poprzez pełnomocnika.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu są:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii i wynikające z tego stanu ograniczenia w organizacji pracy urzędów, w celu zapoznania się z decyzją i pozostałymi dokumentami dotyczącymi przedmiotowej sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 77 45 11 819), mailowy (e-mail: osr@um.opole.pl) lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Treść decyzji udostępniono
w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 25 lutego 2022r.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 654
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Opolu rejon ul. Stefana Batorego”, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1477, 1319, 1313, 1309, 1304, 1300, 1296, 1292, 1289, obręb Nowa Wieś Królewska.
Skrócony opis: podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Opolu rejon ul. Stefana Batorego”, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1477, 1319, 1313, 1309, 1304, 1300, 1296, 1292, 1289, obręb Nowa Wieś Królewska.
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Knap
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Knap
Data wytworzenia informacji: 16.02.2022 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 25.02.2022 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 01.03.2022 11:16:35
Rejestr zmian