Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.43.2022.MWi                                                             Opole,  dnia 11.10.2023r.

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 poz.1094 ze zm.), w związku z prowadzeniem postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na gruntach obrębu Kolonia Gosławicka gmina Opole, o mocy 20 MW (na wniosek Spółki RENEGIA 1 Sp. z o.o. ul. Górna 25C, 45-404 Opole),

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego,

  1. że po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnienia organów współuczestniczących w postępowaniu:
  • postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4221.35.2023.AKu.4 z dnia 25.08.2023r. uzgadniające warunki z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia;
  • opinia Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.ZZŚ.3.435.162.2022.MO z dnia 05.08.2022r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (opinia uzyskana na etapie opiniowania przedsięwzięcia pod kątem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; nie występowano o opinię na etapie oceny oddziaływania na środowisko – art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś);
  • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nr NZ.9022.8.51.2022.EK z dnia 27.07.2022r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (opinia uzyskana na etapie opiniowania przedsięwzięcia pod kątem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; nie występowano o opinię na etapie oceny oddziaływania na środowisko - art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś);
  1. oraz po przeprowadzonej (dwukrotnie) ocenie oddziaływania na środowisko,

zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Informuję, iż w związku z zakończeniem postępowania dowodowego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie (w tym z ww. opiniami i uzgodnieniem), znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.320;  tel. 77 45 11 876,  e-mail:  osr@um.opole.pl. W celu zapoznania się z wnioskiem i pozostałymi dokumentami dotyczącymi przedmiotowej sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta

Małgorzata Widuto

Kierownik Referatu Pozwoleń

i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 269
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego_ dot. postępowania o wyd.decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na gruntach Kolonii Gosławickiej
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego_ dot. postępowania o wyd.decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na gruntach Kolonii Gosławickiej
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 11.10.2023 13:38:31
Data udostępnienia informacji: 11.10.2023 13:48:44
Data ostatniej aktualizacji: 11.10.2023 13:48:39
Rejestr zmian