Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała nr LI/559/05 Rady Miasta Opola z dnia 22 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu

22 września
2005 r.
II Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 14 listopada
2005 r.
Składanie wniosków do mpzp do 30 grudnia
2005 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp  11 stycznia
2006 r.
III Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp   od 18 października
2006 r.
IV Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 29 luty
2008 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:

od 10 marca 2008 r.
do 8 kwietnia 2008 r.
Dyskusja publiczna 2 kwietnia
2008 r.
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 28 kwietnia
2008 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 7 maja
2008 r.
V.

Uchwała nr XXXIII/343/08 Rady Miasta Opola z dnia 03 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu

 

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1)

Część ustaleń planu uchylają uchwały:
- nr XXIX/437/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kanał Ulgi-ulica Krapkowicka" w Opolu,
- nr XXXIV/658/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Olszynki w Opolu,
- nr XLVII/932/17 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu,
nr VIII/170/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu,
nr XXIX/588/20 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu
w granicach wg załącznika graficznego planu.

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF
legenda
APP
System Informacji  Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

3 lipca
2008 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 64, poz. 1810 27 sierpnia
2008 r.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 683
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B32 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Langer
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:31:22
Data udostępnienia informacji: 21.02.2022 10:38:37
Data ostatniej aktualizacji: 23.02.2022 14:29:59
Rejestr zmian