Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.14.2022.BS

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz.U. 2021r. poz.735 ze zm.], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art.49 ustawy Kpa,

zawiadamia się strony postępowania administracyjnego,

zakończonego decyzją nr OŚR.6220.14.2022.BS z dnia 09 sierpnia 2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego metodą odkrywkową, na działce ewid. nr 93, k.m.14, obręb Groszowice, usytuowanej w obrębie złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II,  iż w trybie art.113 §1 Kpa, Prezydent Miasta Opola wydał postanowienie nr OŚR.6220.14.2022.BS z dnia 24 sierpnia 2022r., o sprostowaniu oczywistej omyłki o charakterze redakcyjnym, zaistniałej w punkcie II. sentencji ww. decyzji.

Przypomina się, że stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 Na wydane postanowienie służy stronom zażalenie

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola,

w terminie do dnia 14 września 2022r. (włącznie).

 Ww. termin wyznaczony został jako 21 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanym postanowieniu (zgodnie z art.49 §2 Kpa) oraz kolejne 7 dni na wniesienie przez stronę zażalenia na wydane postanowienie (zgodnie z art.141 §2 Kpa).

Jednocześnie informuje się, że wydana decyzja podlegająca sprostowaniu oraz wydane jw. postanowienie wraz z pełną dokumentacją sprawy znajdują się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 318; tel. 77 45 11 978, -876, e-mail: osr@um.opole.pl.

W celu zapoznania się z dokumentacją sprawy, również uzyskania kopii przedmiotowego postanowienia, zachęca się do wcześniejszego kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta Opola

Małgorzata Widuto

Kierownik Referatu Pozwoleń

i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 614
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie STRON postępowania o sprostowaniu w trybie art.113 §1 Kpa, decyzji nr OŚR.6220.14.2022.BS z dnia 09 sierpnia 2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego metodą odkrywkową, na działce ewid. nr 93, k.m.14, obręb Groszowice, usytuowanej w obrębie złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II
Skrócony opis: Zawiadomienie STRON postępowania o sprostowaniu w trybie art.113 §1 Kpa, decyzji nr OŚR.6220.14.2022.BS z dnia 09 sierpnia 2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego metodą odkrywkową, na działce ewid. nr 93, k.m.14, obręb Groszowice, usytuowanej w obrębie złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 24.08.2022 15:34:54
Data udostępnienia informacji: 24.08.2022 15:42:19
Data ostatniej aktualizacji: 24.08.2022 15:41:55
Rejestr zmian