Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 23.08.2023r. OŚR.6220.24.2023.MWi                                                                                        

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

Działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), 

podaję do publicznej wiadomości informację

że w dniu 23 sierpnia 2023r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

„Posadowienie podziemnego zbiornika oleju napędowego o objętości 15 m3 na potrzeby zasilania agregatów prądotwórczych na terenie stadionu miejskiego w Opolu”, zlokalizowanego w Opolu na części działki o nr ew. 20/8 a.m.61 obręb 0061 Półwieś". Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki Zakład Komunalny Sp. z o.o. z/s w Opolu, ul. Podmiejska 69.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Opola, a organami właściwymi do wydania opinii w przedmiotowej sprawie są:

-  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,

-  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu,

- Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski.

 

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola. Treść ww. decyzji została również zamieszczona na BIP-ie Urzędu Miasta Opola.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 349
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: podanie do publicznej wiadomości o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Posadowienie podziemnego zbiornika oleju napędowego o obj. 15 m3 na potrezby zasilania agregatów prądotwórczych na terenie stadionu miejskiego w opolu
Skrócony opis: podanie do publicznej wiadomości o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. posadowienie podziemnego zbiornika leju napędowego o obj. 15 m3 na potrzeby zasilania agregatów prądotwórczych na terenie stadionu miejskiego w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 25.08.2023 14:51:31
Data udostępnienia informacji: 25.08.2023 15:02:19
Data ostatniej aktualizacji: 07.09.2023 07:58:13
Rejestr zmian