Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr XXXIX/791/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu

 30 marca
2017 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 1 czerwca
2017 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 23 czerwca
2017 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 16 października 2018 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzpod 27 sierpnia 2018 r.
IVOgłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 15 października
2018 r.
Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Uzasadnienie do projektu uchwały
Odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (PPIS, RDOŚ)
od 23 października 2018 r. do 21 listopada 2018 r.
Dyskusja publiczna 15 listopada 2018 r., Rynek - Ratusz, s. 203, godz. 16.00
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 5 grudnia 2018 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 18 grudnia 2018 r.
V.

Uchwała nr IV/76/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu

Uchwała mpzp (rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały)
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (PPIS, RDOŚ)

Część ustaleń planu uchyla:
- uchwała nr LXXVII/1337/23 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IIIb” w Opolu w granicach wg załącznika graficznego planu;


Dane przestrzenne: 
zgeoreferowany plik TIF (pierwotny)
zgeoreferowany plik TIF (po uchyleniu w części przez mpzp B150)
legenda
APP
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

27 grudnia 2018 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 288

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały - Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz. 800
17 stycznia 2019 r.
(data ogłoszenia)

4 lutego 2019 r.
(data rozstrzygnięcia)

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1261
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B93 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Bucher
Osoba, która udostępnia informację: Krzysztof Bucher
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:46:23
Data udostępnienia informacji: 10.02.2022 08:09:43
Data ostatniej aktualizacji: 03.11.2023 09:08:35
Rejestr zmian