Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole,  dnia 27 czerwca 2023 r.

 

OŚR.6220.69.2022.MKb                                                                                                                                                 

 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI

O ŚRODOWSKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

 

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094) oraz w związku z art. 36 ww. ustawy Kpa

 

zawiadamiam i informuję strony postępowania,

 

że sprawa wniesiona wnioskiem złożonym w dniu 26 września 2022 r. (data wpływu 29 września 2022 r.)  wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko, przez pełnomocnika spółki Zakładu Komunalnego Sp. z o. o.  w Opolu, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów” wraz z uzupełnieniami do raportu na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o. o.  w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 §3 ustawy Kpa.

Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodny z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 r. poz. 1094).

W związku z powyższym, przewiduję wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 20 lipca 2023 r.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 37 ustawy Kpa stronie służy prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 ustawy Kpa lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 ustawy Kpa (bezczynność);
  • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Zgodnie z art. 37 § 3 ustawy Kpa, ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, tj. Prezydenta Miasta Opola.

 
 

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 349
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów” na terenie działek nr: 1/71 oraz część działki 1/72, a.m. 1 w Opolu obręb 0058 Groszowice
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"„Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów” na terenie działek nr: 1/71 oraz część działki 1/72, a.m. 1 w Opolu obręb 0058 Groszowice
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kubis
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kubis
Data wytworzenia informacji: 27.06.2023 09:04:46
Data udostępnienia informacji: 27.06.2023 09:29:22
Data ostatniej aktualizacji: 27.06.2023 09:36:31
Rejestr zmian