Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr LXV/736/06 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu

29 czerwca
2006 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 2 października
2006 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 10 listopada
2006 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 23 listopada
2006 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzpod 10 marca
2011 r.
IVOgłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 19 lipca
2010 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu

od 27 lipca 2010 r. do 24 sierpnia 2010 r.

Dyskusja publiczna

6 sierpnia
2010 r.

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

do 7 września
2010 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 15 września
2010 r.
V.

Uchwała nr LXXIV/794/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. nr 1, zał. nr 2, zał. 3)
Podsumowanie do mpzp  

Część ustaleń planu uchyla uchwała Nr XXXVIII/604/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyspy Bolko" w Opolu w granicach wg załącznika graficznego planu.

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF (wersja pierwotna)
zgeoreferowany plik TIF (wersja po uchyleniach)
legenda
APP
System Informacji  Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

28 października
2010 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 144 10 grudnia
2010 r.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1654
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B44 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Langer
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:36:51
Data udostępnienia informacji: 18.02.2022 13:52:02
Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2022 08:57:52
Rejestr zmian