Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Jeżeli Wyborca, który na stałe mieszka w Opolu, a nie ma tu meldunku, chce oddać głos w wyborach samorządowych, przed wyborami musi:

 1. zameldować się NA STAŁE w Opolu

lub

    2.
złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

 

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można złożyć na 2 sposoby:

 1. elektronicznie, przez Internet: https://www.gov.pl => Meldunek i wybory => Zmień obwód głosowania lub dopisz się do CRW
 2. papierowo:

  a) w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola przy ul. płk. Witolda Pileckiego 1, pok. 154; lub

  b)
  przez Kancelarię Ogólną w Ratuszu lub,

  c)
  pocztą.

 

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można pobrać ze strony: https://peup.um.opole.pl/#!/karta_uslugi/17861/wpisanie-do-rejestru-wyborcow-obywatela-polskiego-i-obywatel

 

Samo złożenie/wysłanie wniosku nie oznacza ujęcia w stałym obwodzie głosowania.

Warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji jest potwierdzenie faktu stałego zamieszkania, poprzez przedłożenie np.

 • oświadczenia właściciela/współlokatora lokalu,
 • umowy najmu lub użyczenia lokalu,
 • pierwszej strona zeznania podatkowego PIT,
 • rachunku za media (gaz, prąd, Internet, TV, itp.),
 • zawartej umowy na media (gaz, prąd, Internet, TV, itp.),
 • umowy lub rachunku na usługę niezwiązaną bezpośrednio z lokalem, np. na abonament komórkowy,
 • umowy o pracę,
 • zaświadczenia z pracy.

Wszystkie ww. dokumenty muszą zawierać dane Wyborcy oraz pełen adres nieruchomości (lokalu, domu), w której Wyborca mieszka na stałe w Opolu.

 

W przypadku posiadania tytułu własności danej nieruchomości lub lokalu, do wniosku można dołączyć akt własności (zwłaszcza w przypadku lokali spółdzielczych własnościowych lub gdy lokal nie ma założonej księgi wieczystej lub gdy trwa postępowania o wpis prawa własności do księgi wieczystej) lub numer księgi wieczystej.

 

Składając wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania należy wziąć pod uwagę termin jego rozpatrzenia – urząd ma na to 5 dni.

 

W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.

 

Uwaga! W przypadku wyborów samorządowych nie można jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania.


PEŁNOMOCNICTWA

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej "pełnomocnictwem do głosowania". Ma na to czas do 29 marca 2024 r.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo do wybierania.

Pełnomocnictwa można przyjąć tylko od jednej osoby lub od 2 osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika (w tym przypadku niezbędny jest dokument, który potwierdzi ten fakt).

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania i kandydaci w danych wyborach.

 

Do sporządzenia aktu pełnomocnictwa niezbędne są:

 1. wniosek Wyborcy wniesiony do Prezydenta Miasta Opola, który można pobrać ze strony https://peup.um.opole.pl/#!/karta_uslugi/17485/procedura-w-sprawie-skladania-wnioskow-o-sporzadzenie-aktu-p ,
 2. kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 3. pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

 

Uwaga! W wyborach prezydenta akt pełnomocnictwa sporządza się na pierwsze oraz ponowne głosowanie ODRĘBNIE.

 

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania Wyborcy, udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, wskazanym we wniosku. Może on także zostać sporządzony na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania Wyborcy, udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli Wyborca zwróci się o to we wniosku. Jeżeli zarówno Wyborca, udzielający pełnomocnictwa do głosowania, jak i pełnomocnik przyjdą wspólnie do siedziby Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola przy ul. płk. Witolda Pileckiego 1, pok. 154, wniosek zostanie zrealizowany na bieżąco.

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można także złożyć elektronicznie: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-przez-pelnomocnika

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 434
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: jak dopisać się do spisu wyborców
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Osoba, która udostępnia informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 09.02.2024 11:44:05
Data udostępnienia informacji: 13.02.2024 08:36:55
Data ostatniej aktualizacji: 13.02.2024 08:48:18
Rejestr zmian