Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.32.2023.BS

 PREZYDENT MIASTA OPOLA

45-015 Opole, Rynek - Ratusz

 

działając zgodnie z art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2023r. poz.1094 ze zm.], 

podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 14 grudnia 2023r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, wydana została decyzja nr OŚR.6220.32.2023.BS z dnia 14.12.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji dozowania mączki wapiennej i kondycjonowania gipsu półwodnego, na terenie zakładu KNAUF Bełchatów Sp. z o.o. Oddział w Opolu przy ul. Norweskiej 1.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki KNAUF Bełchatów Sp. z o.o. Fabryka w Opolu [45-920], przy ul. Norweskiej 1.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownia - Czarnowąsy” w Opolu, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Opola nr VIII/172/19 z dnia 18 kwietnia 2019r. i zgodna jest z jego zapisami. Teren obejmujący miejsce lokalizacji przedsięwzięcia oznaczony jest na rysunku planu symbolem 3P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu, opiniującymi i określającymi zakres ewentualnego raportu ooś są:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Jednocześnie informuje się, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy (w tym opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 318; tel. 77 45 11 978, -876, e-mail: osr@um.opole.pl.

W celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, zachęca się do wcześniejszego kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.  

z up. Prezydenta Miasta Opola

Małgorzata Widuto

Kierownik Referatu Pozwoleń

i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 116
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DŚ dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji dozowania mączki wapiennej i kondycjonowania gipsu półwodnego, na terenie zakładu KNAUF Bełchatów Sp. z o.o. Oddział w Opolu przy ul. Norweskiej 1
Skrócony opis: PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DŚ dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji dozowania mączki wapiennej i kondycjonowania gipsu półwodnego, na terenie zakładu KNAUF Bełchatów Sp. z o.o. Oddział w Opolu przy ul. Norweskiej 1
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 15.12.2023 14:21:05
Data udostępnienia informacji: 15.12.2023 14:30:07
Data ostatniej aktualizacji: 15.12.2023 14:29:43
Rejestr zmian