Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

Działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), 

podaję do publicznej wiadomości informację

że w dniu 13 września 2022r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie dz. nr 551/75 k.m. 12, obręb Bierkowice, ul. Wrocławska w Opolu.”

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego VEGAS Sp. z o.o. z/s w Dąbrowie Górniczej ul. Limanowskiego 10.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Opola, a organami właściwymi do wydania opinii w przedmiotowej sprawie są:

-  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,

-  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu,

-  Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola (tel. 77 45 11 876, e-mail osr@um.opole.pl). Treść ww. decyzji została również zamieszczona na BIP-ie Urzędu Miasta Opola.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 475
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa hali magazynowej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie dz. nr 551/75 k.m. 12, obręb Bierkowice, ul. Wrocławska w Opolu
Skrócony opis: podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa hali magazynowej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie dz. nr 551/75 k.m. 12, obręb Bierkowice, ul. Wrocławska w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 19.09.2022 10:53:29
Data udostępnienia informacji: 19.09.2022 12:54:13
Data ostatniej aktualizacji: 21.09.2022 13:32:30
Rejestr zmian