Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

     ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA


Działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz. 1029),  

                                            podaje do publicznej wiadomości informację

że w dniu 10 czerwca 2022r., po przeprowadzonej procedurze oceny oddziaływania na środowisko, w tym po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja nr OŚR.6220.59.2021.MWi o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Podwyższenie rzędnych składowiska odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69”, polegającego w wariancie II, proponowanym przez wnioskodawcę, na podwyższeniu składowania odpadów na kwaterze nr 2 z 163,0 m n.p.m. do 170 m n.p.m., czyli o 7m
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie części działek nr ew.: 1/11, 1/72 obręb Groszowice, należących do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o z siedzibą w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69.
Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z/s w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69.
Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Opola, a organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w przedmiotowej sprawie są:
    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu,
    Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
    Marszałek Województwa Opolskiego.
Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami i uzgodnieniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, III piętro, pokój 320, tel. 77-45-11-876.

 

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 899
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej dś_podwyższenie rzędnych składowiska odpadó w opolu przy ul. podmiejskiej 69
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej w dniu 10.06.2022r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Podwyższenie rzędnych składowiska odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69”, polegającego w wariancie II, proponowanym przez wnioskodawcę, na podwyższeniu składowania odpadów na kwaterze nr 2 z 163,0 m n.p.m. do 170 m n.p.m., czyli o 7m
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 20.06.2022 09:29:39
Data udostępnienia informacji: 20.06.2022 09:35:47
Data ostatniej aktualizacji: 20.06.2022 14:26:30
Rejestr zmian