Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.62.2022.BS

 PREZYDENT MIASTA OPOLA

45-015 Opole, ul. Rynek 1A

Działając zgodnie z art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2022r. poz.1029 ze zm.],

podaje do publicznej wiadomości

informację,

iż w dniu 15 listopada 2022r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, wydana została - w trybie Rozdziału 5a ustawy dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane [t.j. Dz.U. 2021r. poz.2351 ze zm.], decyzja nr OŚR.6220.62.2022.BS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na magazynowo - produkcyjną wraz z montażem linii do konfekcjonowania węgla kamiennego.

Lokalizacja przedsięwzięcia:  działki ewid. nr 1285/11 i 1285/12, obręb Zakrzów; teren zakładu IMEX-PIECHOTA przy ul. Portowej 7 w Opolu.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek IMEX-PIECHOTA Sp.k. z siedzibą w Opolu [45-116], ul. Portowa 7.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęta granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na dzień dzisiejszy na terenie Opola.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu, opiniującymi i określającymi zakres ewentualnego raportu ooś są:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Jednocześnie informuje się, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy (w tym opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 318; tel. 77 45 11 978, -876, e-mail: osr@um.opole.pl.

W celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w tym z treścią wydanej decyzji, zachęca się do wcześniejszego kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta Opola

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 438
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na magazynowo - produkcyjną wraz z montażem linii do konfekcjonowania węgla kamiennego, usytuowanej na terenie zakładu IMEX-PIECHOTA przy ul. Portowej 7 w Opolu
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na magazynowo - produkcyjną wraz z montażem linii do konfekcjonowania węgla kamiennego, usytuowanej na terenie zakładu IMEX-PIECHOTA przy ul. Portowej 7 w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 15.11.2022 09:39:34
Data udostępnienia informacji: 15.11.2022 09:50:20
Data ostatniej aktualizacji: 15.11.2022 09:49:42
Rejestr zmian