Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr XXIII/350/12 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVa" w Opolu

23 lutego
2012 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 28 marca
2012 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 30 kwietnia
2012 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 28 marca
2012 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzpod 03 stycznia 2012 r.
IV

I Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

II Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

13 czerwca
2013 r.

19 marca
2014 r.  

I Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

II Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

od 21 czerwca 2013 r.
do 19 lipca 2013 r.

 

od 27 marca 2014 r.
do 25 kwietnia 2014 r.


I Dyskusja publiczna

II Dyskusja publiczna
 
5 lipca 2013 r.

16 kwietnia 2014 r.

I Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

II Przyjmowanie uwag do projektu mpzp
do 2 sierpnia 2013 r.

do 12 maja 2014 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 22 sierpnia
2013 r.
V.

Uchwała nr LXI/920/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVa" w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)
Podsumowanie
Propozycja zagospodarowania kwartału na podstawie projektu mpzp:
rys. 1, rys. 2, rys. 3

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF
legenda
APP
System Informacji  Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

3 lipca
2014 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1800 14 lipca
2014 r.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1561
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B60 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVa" w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Langer
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:41:30
Data udostępnienia informacji: 17.02.2022 09:03:50
Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2022 09:51:23
Rejestr zmian