Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.51.2022.MKb                                         Opole, dnia 30 września 2022r.      

                                                                    

                                                                                                                          

PREZYDENT MIASTA OPOLA

 

działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,  

podaje do publicznej wiadomości
informacji,

że w dniu 27 września 2022r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiorników na olej opałowy przy ul. Wspólnej w Opolu na działkach ewidencyjnych nr 50/2 i 51/2 k.m. 30, obręb Półwieś, gm. miasto Opole, powiat Opole, woj. opolskie”.

Lokalizacja przedsięwzięcia –działki nr: 50/2 i 51.2, k. m. 30, obręb Półwieś.

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęty granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na dzień dzisiejszy na terenie miasta Opola.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek POLARIS POLAND Sp. z o. o. z/s w Warszawie.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu, opiniującymi i określającymi zakres ewentualnego raportu są:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej,

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, III piętro, pokój 324, tel. 77 45 11 819, e-mail: osr@um.opole.pl.

 

z up. Prezydenta Miasta

Małgorzata Widuto

Kierownik Referatu Pozwoleń

i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 398
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zbiorników na olej opałowy przy ul. Wspólnej w Opolu na działkach ewidencyjnych nr 50/2 i 51/2 k.m. 30, obręb Półwieś, gm. miasto Opole, powiat Opole, woj. opolskie
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zbiorników na olej opałowy przy ul. Wspólnej w Opolu na działkach ewidencyjnych nr 50/2 i 51/2 k.m. 30, obręb Półwieś, gm. miasto Opole, powiat Opole, woj. opolskie
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kubis
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kubis
Data wytworzenia informacji: 30.09.2022 13:00:33
Data udostępnienia informacji: 30.09.2022 13:05:27
Data ostatniej aktualizacji: 30.09.2022 13:05:37
Rejestr zmian