Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Inicjatywa Lokalna na 2024 rok – rozstrzygnięcie wniosków

W ramach tegorocznej edycji Inicjatywy Lokalnej, mieszkańcy Opola złożyli 20 wniosków na realizację zadań publicznych w nastepujących obszarach:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę, remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
  • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki;
  • ochrona przyrody, w tym zieleni miejskiej;
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  • edukacja, oświata, wychowanie.

 

Wszystkie zadania zgłoszone w ramach Inicjatywy Lokalnej zostały ocenione formalnie i merytorycznie przez właściwe wydziały Urzędu Miasta Opola lub jednostki miejskie oraz zaopiniowane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej. Po dokonaniu oceny i przyznaniu punktacji według przyjętych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, Prezydent Miasta Opola zdecydował o przyznaniu wsparcia i realizacji w 2024 roku następujących inicjatyw loklanych:

 

NR WNIOSKU

TYTUŁ WNIOSKU

KWOTA W ZŁ

2/24

Wybory Miss i Mistera 60+ z Opola

10 000

20/24

Aktywne Smoki – Regaty Smoczych Łodzi 2024

10 000

4/24

Aktywni seniorzy z Opola

10 000

1/24

Stawiamy na seniorów z Opola

10 000

3/24

NIE- wykluczaMY- działaMY

10 000

11/24

Jezioro Malina - Rewitalizacja Terenu i Montaż Całorocznej Przebieralni Przy Malinowej Wiacie

10 000

12/24

Zielona Jedenastka

10 000

14/24

,,Smutek może przybierać  przepiękne oblicza - zdjęcia potrafią przegnać smutek i przywołać uśmiech" - wystawa fotografii z pozytywnym przesłaniem

10 000

19/24

Zielony Parasol PP-26 - piknik ekologiczny

5 000

9/24

Drugi Tydzień Kobiet

10 000

 

Realizacja wskazanych zadań odbędzie się w 2024 roku, po podpisaniu z wnioskodawcami umów na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, wkładem mieszkańców, jako wnioskodawców i realizatorów zgłoszonych zadań, ma być praca społeczna, wkład rzeczowy, czy też świadczenia pieniężne.

Wsparcie finansowe Miasta nie będzie przekazywane mieszkańcom w formie dotacji. Miasto wspiera realizację zadań w sposób organizacyjny, rzeczowy oraz finansowy, m.in. poprzez zakup usług, czy też materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy mogą otrzymać od wydziałów Urzędu Miasta Opola lub jednostek miejskich, na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej, natomiast nie mogą czerpać z niej zysku.

Realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym z prawem zamówień publicznych.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 348
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: 2024
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Sadło
Osoba, która udostępnia informację: Paweł Sadło
Data wytworzenia informacji: 19.10.2023 10:40:08
Data udostępnienia informacji: 30.10.2023 08:17:55
Data ostatniej aktualizacji: 30.10.2023 08:17:44
Rejestr zmian