Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Spis dokumentów:

1.

Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka - Północ w Opolu

2.

Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego Opole - Malina

3.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Odra II" w Opolu

4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Grotowice w Opolu

5.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Wiejskiej w Opolu

6.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dzielnicy Grudzice - Południe w Opolu

7.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Groszowice III" w Opolu wraz z obrzeżem

8.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bolko I" w Opolu wraz z obrzeżem

9.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego Opole - Bierkowice

10.

Częściowa zmiana miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Malinie

11.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie: ulicy Budowlanych - Jana III Sobieskiego, obwodnicy północnej miasta Opola, terenów PKP i terenów o funkcji wytwórczo-magazynowej i transportowej w Opolu

12.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gawędy, Jana Sobieskiego i Grodzkiej w Opolu

13.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Krzanowicką i rzeką Swornicą w Opolu

14.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu

15.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy Alei Wincentego Witosa - ul. Lwowskiej w Opolu

16.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu

17.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Głogowskiej - Rejtana w Opolu

18.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie" w Opolu

19.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Malinka w Opolu

20.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Groszowice - Metalchem w Opolu

21.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu

22.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście I - Wyspa Pasieka" w Opolu

23.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic: 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej - Ludowej w Opolu

24.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Grudzicach (Północ)

25.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu

26.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II - Centrum" w Opolu

27.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu

28.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Krapkowickiej w Opolu

29.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wiejskiej - Brzozowej w Opolu

30.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Górnej w Opolu

31.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu

32.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na południe od ulicy Tarnopolskiej w Opolu

33.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu

34.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu

35.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice I" w Opolu

36.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu

37.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu

38.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kanał Ulgi-ulica Krapkowicka" w Opolu

39.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vb" w Opolu

40.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu

41.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu

42.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu

43.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Va" w Opolu

44.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika - ulica Studzienna w Opolu

45.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy L. Powolnego w Opolu

46.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny "Centralny" w Opolu

47.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVa" w Opolu

48.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Skansen" w Opolu

49.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu

50.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVb" w Opolu

51.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu

52.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierkowice-Zachód w Opolu

53.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. M. Konopnickiej w Opolu

54.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice III" w Opolu

55.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice I" w Opolu

56.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - Folwark w Opolu

57.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu

58.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu

59.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vc" w Opolu

60.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu

61.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu

62.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka I" w Opolu

63.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu

64.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVc" w Opolu

65.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Doliny Olszynki w Opolu

66.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Świętego Jacka w Opolu

67.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu

68.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu

69.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu

70.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu

71.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu

72.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu

73.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu

74.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "plac dworcowy" w Opolu

75.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu

76.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu

77.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu

78.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu

79.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu

80.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu

81.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu

82.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu

83.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu

84.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu

85.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu

86.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu

87.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu

88.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu

89.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu

90.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu

91.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu

92.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu

93.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu

94.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu

95.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu

96.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu

97.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu

98.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu

99.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu

100.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu

101.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu

102.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu

103.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu

104.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu

105.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu

106.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu

107.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu

108.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu

109.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu

110.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast" w Opolu

111.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu

112.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu

113.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu

114.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu

115.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Podlesie I" w Opolu

116.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu

117.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu

 

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Symbol planu Rysunek Nazwa planu Data uchwalenia
B2 Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka - Północ w Opolu 28 października 1996 r.
B4 Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego Opole - Malina 29 grudnia 1998 r.
B5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Odra II" w Opolu 22 kwietnia
1999 r.
B6 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Grotowice w Opolu 22 kwietnia
2000 r.
B7 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Wiejskiej w Opolu 25 maja
2000 r.
B8 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dzielnicy Grudzice - Południe w Opolu 28 września
2000 r.
B9 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Groszowice III" w Opolu wraz z obrzeżem 28 września
2000 r.
B10 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bolko I" w Opolu wraz z obrzeżem 28 września
2000 r.
B12 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego Opole - Bierkowice 22 luty
2001 r.
B13 Częściowa zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Malinie 28 czerwca
2001 r.
B15 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie: ulicy Budowlanych - Jana III Sobieskiego, obwodnicy północnej miasta Opola, terenów PKP i terenów o funkcji wytwórczo-magazynowej i transportowej w Opolu 29 marca
2003 r.
B16 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gawędy, Jana Sobieskiego i Grodzkiej w Opolu 29 stycznia
2004 r.
B17 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Krzanowicką i rzeką Swornicą w Opolu 29 stycznia
2004 r.
B19 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu 20 października
2005 r.
B20 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy Alei Wincentego Witosa - ul. Lwowskiej w Opolu 26 stycznia
2006 r.
B21 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu 26 stycznia
2006 r.
B24 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Głogowskiej - Rejtana w Opolu 31 sierpnia
2006 r.
B25 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie" w Opolu 12 października
2006 r.
B26 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Malinka w Opolu 18 stycznia
2007 r.
B27 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Groszowice - Metalchem w Opolu 26 kwietnia
2007 r.
B28 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu 28 czerwca
2007 r.
B29 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście I - Wyspa Pasieka" w Opolu 25 październik
2007 r.
B30 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic: 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej - Ludowej w Opolu 24 stycznia
2008 r.
B31 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Grudzicach (Północ) 24 stycznia
2008 r.
B32 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu 3 lipca
2008 r.
B34 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II - centrum" w Opolu 25 września
2008 r.
B35 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu 25 września
2008 r.
B36 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Krapkowickiej w Opolu 23 kwietnia
2009 r.
B37 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wiejskiej - Brzozowej w Opolu 24 września
2009 r.
B38 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenengo w rejonie ul. Górnej w Opolu 29 października
2009 r.
B39 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu 28 stycznia
2010 r.
B41 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na południe od ulicy Tarnopolskiej w Opolu 25 marca
2010 r.
B42 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu 27 maja
2010 r.
B44 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu 28 października
2010 r.
B45 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gosławice I w Opolu 25 sierpnia
2011 r.
B47 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu  31 maja
2012 r.
B49 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu 5 lipca
2012 r.
B50 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kanał Ulgi - ulica Krapkowicka" w Opolu 5 lipca
2012 r.
B51 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vb" w Opolu 29 listopada
2012 r.
B52 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu 29 listopada
2012 r.
B54 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyspy Bolko" w Opolu 28 kwietnia
2013 r.
B55 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu 28 marca
2013 r.
B56 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Va" w Opolu 25 kwietnia
2013 r.
B57 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika - ulica Studzienna w Opolu 15 lipca
2013 r.
B58 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy L. Powolnego w Opolu 30 stycznia
2014 r.
B59 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny "Centralny" w Opolu 27 lutego
2014 r.
B60 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVa" w Opolu 3 lipca
2014 r.
B61 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Skansen" w Opolu 3 lipca
2014 r.
B62 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu 29 stycznia
2015 r.
B64 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVb" w Opolu 28 maja
2015 r.
B65 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu 28 maja
2015 r.
B66 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierkowice-Zachód w Opolu 27 sierpnia
2015 r.
B67 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy M. Konopnickiej w Opolu 27 sierpnia
2015 r.
B68 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice III" w Opolu 24 września
2015 r.
B69 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice I" w Opolu 24 września
2015 r.
B70 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - Folwark w Opolu 29 grudnia
2015 r.
B71 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu 29 grudnia
2015 r.
B72 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu 28 stycznia
2016 r.
B73 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmiescie Vc" w Opolu 24 marca
2016 r.
B74 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu 24 marca
2016 r.
B75 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu 7 lipca 2016 r.
B76 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka I" w Opolu 29 września
2016 r.
B77 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. W. Korfantego w Opolu 27 października
2016 r.
B78 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVc" w Opolu 27 października
2016 r.
B79 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Doliny Olszynki w Opolu 24 listopada
2016 r.
B80 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Andrzeja Struga oraz Świętego Jacka w Opolu 24 listopada
2016 r.
B81 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu 24 listopada
2016 r.
B82 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu 25 maja
2017 r.
B83 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu 6 lipca
2017 r.
B84 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu 31 sierpnia 2017 r.
B85 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu 31 sierpnia 2017 r.
B86 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  "Gosławice II" w Opolu
28 września 2017 r.
B87 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu 26 października
2017 r.
B88 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
"plac dworcowy" w Opolu
10 listopada 2017 r.
B89 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu
28 grudnia 2017 r.
B90 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu 25 stycznia
2018 r.
B91 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu 27 września  2018 r.
B92 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu 27 września  2018 r.
B93 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu 27 grudnia 2018 r.
B94 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu 28 marca 2019 r.
B95 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu 18 kwietnia 2019 r.
B96 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu 18 kwietnia 2019 r.
B97 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu 18 kwietnia 2019 r.
B98 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu 30 maja 2019 r.
B99 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu 27 czerwca 2019 r.
B100 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu 4 lipca 2019 r.
B101 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu 4 lipca 2019 r.
B102 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Partyzancka I" w Opolu 24 października 2019 r.
B103 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu 24 października 2019 r.
B104 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu 24 października 2019 r.
B105 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu 28 listopada 2019 r.
B107 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy ks. Bolesława Domańskiego w Opolu 28 listopada 2019 r.
B108 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIa" w Opolu 25 czerwca 2020 r.
B109 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VII" w Opolu 25 czerwca 2020 r.
B110 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś III" w Opolu 27 sierpnia 2020 r.
B111 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka II" w Opolu 27 sierpnia 2020 r.
B112 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu 24 września 2020 r.
B113 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu 24 września 2020 r.
B114 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu 29 października 2020 r.
B115 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu 29 października 2020 r.
B116 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu 29 grudnia 2020 r.
B117 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu 29 grudnia 2020 r.
B118 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu 29 grudnia 2020 r.
B119 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu 29 kwietnia 2021 r.
B120 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu 29 kwietnia 2021 r.
B121 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu 29 kwietnia 2021 r.
B122 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogóskiej w Opolu 29 kwietnia 2021 r.
B123 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu 29 kwietnia 2021 r.
B124 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu 26 sierpnia 2021 r.
B125 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc - Piast" w Opolu 30 września 2021 r.
B126 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu 30 września 2021 r.
B127 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu 28 października 2021 r.
B128 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu 28 października 2021 r.
B129 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu 29 grudnia 2021 r.
B130 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Podlesie I" w Opolu 24 lutego 2022 r.
B131 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu 26 maja 2022 r.
B132 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu 26 maja 2022 r.

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 8905
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Bucher
Osoba, która udostępnia informację: Krzysztof Bucher
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 14:45:53
Data udostępnienia informacji: 27.01.2022 14:46:01
Data ostatniej aktualizacji: 06.07.2022 12:34:50
Rejestr zmian