Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr XLVI/472/05 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu

28 kwietnia
2005 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 1 czerwca
2005r.
Składanie wniosków do mpzpdo 29 czerwca
2005 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 20 lipca
2005 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp od 27 lutego
2009 r.
IVOgłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 9 listopada
2009 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:

od 17 listopada 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.

Dyskusja publiczna

8 grudnia
2009 r.

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

do 7 stycznia
2010 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 25 stycznia
2010 r.
V.

Uchwała nr LXVIII/693/10 Rady Miasta Opola z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu

Uchwała mpzp
Tekst ujednolicony
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. nr 1, zał. nr 2, zał. 3)
Podsumowanie do mpzp  

Część ustaleń planu uchylają Uchwały:
- nr XXIX/523/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu,
- nr XXXIV/659/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Świętego Jacka w Opolu,
- nr L/1028/17 Rady Miasta Opola z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "plac dworcowy" w Opolu
nr VII/144/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVe” w Opolu

w granicach wg załącznika graficznego planu.

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF (wersja pierwotna)
zgeoreferowany plik TIF (wersja po uchyleniach)
legenda
APP
System Informacji  Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

27 maja
2010 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 929


Ogłoszenie tekstu jednolitego w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1720

12 lipca 2010 r.


12 lipca 2013 r.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1599
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B42 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Langer
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:36:43
Data udostępnienia informacji: 18.02.2022 14:08:19
Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2022 08:55:00
Rejestr zmian