Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE PROWADZONY NA PODSTAWIE:

 1. Ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023, poz. 1094 ze zm.);

 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1249).


  KARTY INFORMACYJNE

PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

I. PROJEKTY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

1.Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych w 2005 r.

2. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych w 2006 r.

3. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych w 2007 r.

4. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych w 2008 r.

5. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych w 2009 r.

6. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych w 2010 r.

7. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych w 2011 r.

8. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych w 2012 r.

9. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych w 2013 r.

10. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych w 2014 r.
11. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych w 2015 r.
12. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych w 2016 r.
13. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych w 2017 r.
14. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych w 2018 r.
15. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych w 2019 r.
16. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych w 2020 r.
17. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych w 2021 r.

18. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych w 2022 r.

19. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych w 2023 r.


II. PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:

1. Prognozy oddziaływania na środowisko opracowane w 2005 r.

2. Prognozy oddziaływania na środowisko opracowane w 2006 r.

3. Prognozy oddziaływania na środowisko opracowane w 2007 r.

4. Prognozy oddziaływania na środowisko opracowane w 2008 r.

5. Prognozy oddziaływania na środowisko opracowane w 2009 r.

6. Prognozy oddziaływania na środowisko opracowane w 2010 r.

7. Prognozy oddziaływania na środowisko opracowane w 2011 r.

8. Prognozy oddziaływania na środowisko opracowane w 2012 r.

9. Prognozy oddziaływania na środowisko opracowane w 2013 r.

10. Prognozy oddziaływania na środowisko opracowane w 2014 r.

11. Prognozy oddziaływania na środowisko opracowane w 2015 r.

12. Prognozy oddziaływania na środowisko opracowane w 2016 r.

13. Prognozy oddziaływania na środowisko opracowane w 2017 r.

14. Prognozy oddziaływania na środowisko opracowane w 2018 r.

15. Prognozy oddziaływania na środowisko opracowane w 2019 r.

16. Prognozy oddziaływania na środowisko opracowane w 2020 r.

17. Prognozy oddziaływania na środowisko opracowane w 2021 r.

18. Prognozy oddziaływania na środowisko opracowane w 2022 r.

19. Prognozy oddziaływania na środowisko opracowane w 2023 r.


III. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane w 2005 r.

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane w 2006 r.

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane w 2007 r.

4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane w 2008 r.

5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane w 2009 r.

6. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane w 2010 r.

7. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane w 2011 r.

8. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane w 2012 r.

9. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane w 2013 r.

10. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane w 2014 r.

11. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane w 2015 r.

12. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane w 2016 r.

13. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane w 2017 r.

14. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane w 2018 r.

15. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane w 2019 r.

16. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane w 2020 r.

17. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane w 2021 r.

18. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane w 2022 r.

19. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane w 2023 r.


KARTY INFORMACYJNE

PROJEKTÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ROJEKTÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

I. PROJEKTY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

1. opracowanych w 2005 r.

2. opracowanych w 2009/2010 r.

3. opracowanych w 2018 r.


KARTY INFORMACYJNE

DOKUMENTACJA SPORZĄDZANA NA POTRZEBY
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ORAZ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNNEGO

1. Dokumentacja ekofizjograficzna dla porzeb projektu mpzp terenów położonych w rejonie obwodnicy północnej Miasta Opole, ul. Partyzanckiej, ul. Północnej w Opolu - 2003 r.

2. Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu - 2004 r.

 • Opracowanie ekofizjograficzne
 • Mapy ekofizjograficzne

3. Dokumentacja ekofizjograficzna dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Al. Arki Bożka - obwodnica w Opolu - 2004 r.

 • Dokumentacja ekofizjograficzna
 • Mapy ekofizjograficzne

3. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Opole - Malinka

 • Dokumentacja ekofizjograficzna
 • Mapy ekofizjograficzne

4. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla Miasta Opola - 2005 r.

3. Dokumentacja fizjografii terenu w rejonie ulicy Lwowskiej w Opolu - 2007 r.

 • Dokumentacja ekofizjograficzna
 • Mapy ekofizjograficzne

3. Dokumantacja ekofizjograficzna dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Metalchem" w Opolu

 • Dokumentacja ekofizjograficzna
 • Mapy ekofizjograficzne

3. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu - 2007 r.

 • Dokumentacja ekofizjograficzna
 • Mapy ekofizjograficzne

4. Dokumentacja ekofizjograficzna dla potrzeb sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bierkowice - Wschód i Bierkowice - Zachód - 2012 r. 

5. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla Miasta Opola - aktualizacja - 2015 r.

6.  Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla terenów przyłączonych do dotychczasowego obszaru Miasta Opola - 2017 r. 

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O ŚRODOWISKU

1. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Opola

2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji Opola"

3. Gminny Program Rewitalizacji Opola

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2459
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Bucher
Osoba, która udostępnia informację: Krzysztof Bucher
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 14:43:10
Data udostępnienia informacji: 27.01.2022 14:43:19
Data ostatniej aktualizacji: 14.02.2024 13:05:34
Rejestr zmian