Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dąbrowa 27.10.2022 r.

OS-GK.6220.12.2022

OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej „Mechnice” o mocy 1,656 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, które przewiduje się do realizacji na działkach ewidencyjnych 128, 130, 207/127, 205/131, obręb Mechnice.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrowa.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu: 18.11.2022r.

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 742
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej "Mechnice" o mocy 1,656 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 128, 130, 207/127, 205/131, obręb Mechnice
Skrócony opis: Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej "Mechnice" o mocy 1,656 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 128, 130, 207/127, 205/131, obręb Mechnice
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Knap
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Knap
Data wytworzenia informacji: 18.11.2022 12:49:34
Data udostępnienia informacji: 18.11.2022 13:40:43
Data ostatniej aktualizacji: 18.11.2022 13:51:38
Rejestr zmian