Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dąbrowa 16.09.2022 r.

OS-GK.6220.11.2022

OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej etap: 2, 3, 4, budowy Osiedla Łąki Kwiatowe w Mechnicach”, które przewidziane do realizacji jest na działkach:

  • Obręb 0005 Bierkowice AM 13, działki nr: 121, 1370/1,1370/2, 1370/3, 127, 451/104, 585/106, 586/106, 1199/129 (Gmina Opole);
  • Obręb 006 Mechnice AM 1, działki nr: 86, 327/89, 94, 308/102, 95 (Gmina Dąbrowa);
  • Obręb 0006 Mechnice AM 2, działki nr: 372/33, 34, 73, 181/64, 164/64, 255/69 (Gmina Dąbrowa).

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrowa.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu: 21.09.2022r.

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 585
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa dla stron postępowania administracyjnego o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej etap: 2, 3, 4 budowy Osiedla Łąki Kwiatowe w Mechnicach"" gm. Dąbrowa
Skrócony opis: zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa dla stron postępowania administracyjnego o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej etap: 2, 3, 4 budowy Osiedla Łąki Kwiatowe w Mechnicach"" gm. Dąbrowa
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Knap
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Knap
Data wytworzenia informacji: 21.09.2022 14:20:31
Data udostępnienia informacji: 21.09.2022 14:28:35
Data ostatniej aktualizacji: 21.09.2022 14:27:59
Rejestr zmian