Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informacja nr GL.ZUZ.3.4210.267.2022.KR Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21.11.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 10.08.2022 r. Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o., ul. Oleska 64, 45 - 222 Opole w sprawie:

1. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto
strad Oddział w Opolu, decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.6341.130.2015.BS z dnia 8.01.2016 r.,
w ramach realizacji zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 46 w m. KARCZÓW
(Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej DK 94 z drogą krajową DK 46 w m. Karczów)", którego
przejęcie praw i obowiązków przez Wodociągi i Kanalizacje w Opolu Sp. zo.o. zostało potwierdzone
decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 16.06.2021 r. znak GL.ZUZ.3.4211.3-61.2021.KS,
2. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, w zakresie odprowadzania wód odpado
wych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do
odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach
administracyjnych miast z terenu odcinków dróg krajowych nr 94 i 46 w rejonie ronda im. Rodłaków
w Opolu wylotami:
- W-l.Wrz DN 300 do rowu przydrożnego drogi gminnej w km 97 + 414 drogi krajowej nr 46,
- W-2.Wrz DN 300 do rowu przydrożnego drogi gminnej w km 97 + 416 drogi krajowej nr 46,
- W-3.Wrz DN 200 do rowu przydrożnego prawostronnego drogi krajowej nr 46 w km 97 + 578,
- W-4.Wrz DN 200 do rowu przydrożnego prawostronnego drogi krajowej nr 46 w km 97 + 618,
- W-5.Wrz DN 200 do rowu przydrożnego prawostronnego drogi krajowej nr 46 w km 97 + 658,
- W-6.Wrz DN 200 do rowu przydrożnego prawostronnego drogi krajowej nr 46 w km 97 + 708,
- W-7.Wrz DN 200 do rowu przydrożnego prawostronnego drogi krajowej nr 94 w km 172 + 419,
- W-8.Wrz DN 200 do rowu przydrożnego lewostronnego drogi krajowej nr 94 w km 172 + 419,
- W-9.Wrz DN 200 do rowu przydrożnego prawostronnego drogi krajowej nr 94 w km 172 + 432,
- W-lO.Wrz DN 200 do rowu przydrożnego lewostronnego drogi krajowej nr 94 w km 172 + 343,
- W-ll.Wrz DN 200 do rowu przydrożnego prawostronnego drogi krajowej nr 94 w km 172 + 439,
- \A/-12.Wrz DN 200 do rowu przydrożnego prawostronnego drogi krajowej nr 94 w km 172 + 460,
- W-13.Wrz DN 200 do rowu przydrożnego lewostronnego drogi krajowej nr 94 w km 172 + 465,
- W-14.Wrz DN 200 do rowu przydrożnego prawostronnego drogi krajowej nr 94 w km 172 + 468,
- W-15.Wrz DN 200 do rowu przydrożnego prawostronnego drogi krajowej nr 94 w km 172 + 486,
- W-16.Wrz DN 200 do rowu przydrożnego lewostronnego drogi krajowej nr 94 w km 172 + 486,
- W-17.Wrz DN 200 do rowu przydrożnego prawostronnego drogi krajowej nr 94 w km 172 + 791,
- \A/-18.Wrz DN 200 do rowu przydrożnego prawostronnego drogi krajowej nr 94 w km 172 + 841,
- W-19.Wrz DN 200 do rowu przydrożnego prawostronnego drogi krajowej nr 94 w km 172 + 888,
- W-20.Wrz DN 200 do rowu przydrożnego lewostronnego drogi krajowej nr 94 w km 172 + 905,
- W-21.Wrz DN 200 do rowu przydrożnego lewostronnego drogi krajowej nr 94 w km 172 + 910,
- W-22.Wrz DN 200 do rowu przydrożnego prawostronnego drogi krajowej nr 94 w km 172 + 932,
- W-23.Wrz DN 200 do rowu przydrożnego prawostronnego drogi krajowej nr 94 w km 172 + 936,
- W-24.Wrz DN 200 do rowu przydrożnego prawostronnego drogi krajowej nr 94 w km 172 + 955,
- W-25.Wrz DN 200 do rowu przydrożnego lewostronnego drogi krajowej nr 94 w km 173 + 088,
- W-26.Wrz DN 400 do rowu przydrożnego prawostronnego drogi krajowej nr 94 w km 173 + 169.
Zasięg oddziaływania:
- działki ew. nr 562/2, 672, 673 a.m. 5, obręb Wrzoski gm. Opole

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 508
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR GL.ZUZ.3.4210.267.2022.KR W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO I WYGASZENIA POZWOLENIA
Skrócony opis: Na wniosek: Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o., ul. Oleska 64, 45 - 222 Opole
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Górska
Osoba, która udostępnia informację: Agnieszka Górska
Data wytworzenia informacji: 22.11.2022 17:18:09
Data udostępnienia informacji: 22.11.2022 17:26:31
Data ostatniej aktualizacji: 22.11.2022 17:26:05
Rejestr zmian