Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informacja nr GL.ZUZ.3.4210.358.2023.RG Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 06.12.2023 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu Mirosław Wróbel Sp. z o.o., reprezentowanego przez pełnomocnika w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu tj. zakładu Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ul. Oleska 64, 45-222 Opole, ściekó przemysłowych wraz z bytowymi, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

W skład ścieków przemysłowych wchodzą ścieki:
- z myjni pojazdów z myjni zakładowej,
- awaryjne z neutralizacji kwasu siarkowego (elektrolitu) z akumulatorowni,
- socjalno-bytowe z hali przetarcia

Wnioskowana dopuszczalna ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych:
Qmaxs = 0,0008 m3/s
Qśrd = 2,8 m3/d
Qmaxr = 830,0 m3/rok

Najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach przemysłowych, których wprowadzanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:

azot amonowy = 200 mg NNH4/l
azot azotynowy = 10 mg NNO2/l
fosfor ogólny = 25 mg P/l
węglowodory ropopochodne = 15 mg/l

Stan ścieków przemysłowych:
odczyn pH 6,5 ÷ 9,5
temperatura <35°C

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 99
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA NR GL.ZUZ.3.4210.358.2023.KW W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
Skrócony opis: Na wniosek pełnomocnika zakładu Mirosław Wróbel sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Daria Matyszok
Osoba, która udostępnia informację: Daria Matyszok
Data wytworzenia informacji: 12.12.2023 08:18:36
Data udostępnienia informacji: 12.12.2023 08:37:49
Data ostatniej aktualizacji: 12.12.2023 08:37:45
Rejestr zmian