Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 18.07.2023r.

OŚR.6220.30.2023.MK                                                                                                        

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

 

Działając na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. 2023.775), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2023.1094),

zawiadamiam strony postępowania, że:

  • na wniosek ModernFarms Rajmund Wocka, ul. Kurkowa 25, 45-920 Opole, wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Przebudowa fermy drobiu zlokalizowanej na terenie miasta Opola, obręb Czarnowąsy”, położonego na działkach nr: 2755, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2793, 2920, 2921, 2957, 2958, 2959, 2960, 3011, 3166, 3185, 3192, obręb Czarnowąsy,
  • pismami nr OŚR.6220.30.2023.MK z dnia 18.07.2023r. wystąpiono do organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Marszałka Województwa Opolskiego o wyrażenie opinii, na podstawie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko,

Stronami niniejszego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do postanowień art.73 §1 ustawy Kpa, zainteresowane strony mają prawo przeglądać akta sprawy oraz sporządzać notatki i odpisy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7-8, pok. 324, nr kontaktowy 77 45 11 819, e-mail: malgorzata.knap@um.opole.pl lub osr@um.opole.pl

Ponadto informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art. 10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 358
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn.: „Przebudowa fermy drobiu zlokalizowanej na terenie miasta Opola, obręb Czarnowąsy”, położonego na działkach nr: 2755, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2793, 2920, 2921, 2957, 2958, 2959, 2960, 3011, 3166, 3185, 3192, obręb Czarnowąsy
Skrócony opis: zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn.: „Przebudowa fermy drobiu zlokalizowanej na terenie miasta Opola, obręb Czarnowąsy”, położonego na działkach nr: 2755, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2793, 2920, 2921, 2957, 2958, 2959, 2960, 3011, 3166, 3185, 3192, obręb Czarnowąsy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Knap
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Knap
Data wytworzenia informacji: 25.07.2023 13:17:52
Data udostępnienia informacji: 25.07.2023 13:24:24
Data ostatniej aktualizacji: 25.07.2023 13:24:03
Rejestr zmian