Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr LIV/600/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu

17 listopada
2005 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 10 października
2006 r.
Składanie wniosków do mpzp 13 stycznia
2006 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 14 marca
2006 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp od 2 marca
2006 r.
IVOgłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 29 lipca
2009 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu

od 5 sierpnia 2009 r.
do 2 września 2009 r.
Dyskusja publiczna  31 sierpnia
2009 r.
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp 22 września
2009 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp  7 października
2009 r.
V.

Uchwała nr LXII/641/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu

 

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3)
Podsumowanie do mpzp

Część ustaleń planu uchylają uchwały:
- nr XLV/699/13 Rady Miasta Opola z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika - ulica Studzienna w Opolu
- nr LIV/800/14 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy L. Powolnego w Opolu,
- nr LXI/920/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVa" w Opolu,
- nr XXXII/615/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. W. Korfantego w Opolu,
- nr XXXIV/660/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu,
- nr L/1028/17 Rady Miasta Opola z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "plac dworcowy" w Opolu
nr IV/76/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu
w granicach wg załącznika graficznego planu.

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF (wersja pierwotna)
zgeoreferowany plik TIF (wersja po uchyleniach)
legenda
APP
System Informacji  Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

28 stycznia
2010 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 393 4 marca
2010 r.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2663
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B39 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Langer
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:36:26
Data udostępnienia informacji: 18.02.2022 14:42:36
Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2022 08:32:37
Rejestr zmian