Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dąbrowa, 19.09.2022 r.

OS-GK.6220.12.2022

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 30, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 24.08.2022 r. złożonym przez inwestora, którym jest ADSUN Sp. z o.o. ul. Lipcowa 16; 45-940 Opole, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej „Mechnice” o mocy 1,656 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zawiadamiam, że tutejszy organ:

  • otrzymał opinie- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu;
  • zebrał cały materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na dz. ewidencyjnych:

  • Obręb Mechnice AM 2, działki nr: 128, 130, 207/127, 205/131 (Gmina Dąbrowa).

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów
i materiałów w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Dąbrowa przy ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 pok. 104, w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym potwierdzeniu wizyty telefonicznie.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu___________________

                                                                                                          Wójt

Katarzyna Gołębiowska-Jarek

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 436
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa w spr. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej "Mechnice" o mocy 1,656 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Skrócony opis: Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa w spr. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej "Mechnice" o mocy 1,656 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 28.09.2022 08:58:19
Data udostępnienia informacji: 28.09.2022 09:06:01
Data ostatniej aktualizacji: 28.09.2022 09:07:13
Rejestr zmian