Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr LXVI/1252/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. Opola w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu

5 lipca
2018 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp10 lipca 2018 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 31 lipca 2018 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp19 marca 2019 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzpod sierpnia 2018 r.
IV

I. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

II. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

20 marca 2019 r.

9 maja 2019 r.

I. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

II. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu
Projekt uchwały mpzp 
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu 
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

od 24 sierpnia do 13 września 2021 r.

 

 

 

od 17 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.

I. Dyskusja publiczna

 

II. Dyskusja publiczna

18 kwietnia 2019 r.

6 czerwca 2019 r., Rynek - Ratusz, godz. 16.00, sala 203

I. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp


II. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

do 9 maja 2019 r.

do 28 czerwca 2019 r.
I. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

II. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

III. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp
10 maja 2019 r.

16 maja 2019 r.

3 lipca 2019 r. 
V.

Uchwała nr XIV/207/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu

Uchwała mpzp (rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały)
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)
Podsumowanie

Dane przestrzenne: 
zgeoreferowany plik TIF
legenda
APP
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

4 lipca 2019 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 2496


Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały - Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz. 2684

25 lipca 2019 r.
(data ogłoszenia)

9 sierpnia 2019 r.
(data rozstrzygnięcia)

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2087
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B100 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Bucher
Osoba, która udostępnia informację: Krzysztof Bucher
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:47:25
Data udostępnienia informacji: 09.02.2022 12:48:03
Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2022 11:22:50
Rejestr zmian