Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr XVIII/148/03 Rady Miasta Opola z dnia 18 września 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Obwodnicy Północnej - ulicy Północnej w Opolu

18 września
2003 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 16 lutego
2004 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 17 marca
2004 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 22 kwietnia
2004 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp  od 21 września
2004 r.
IVOgłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu  10 marca
2005 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:

od 21 marca 2005 r. do 22 kwietnia 2005 r.
Dyskusja publiczna  8 kwietnia
2005 r.
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp   do 6 maja 2005 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 30 lipca
2007 r.
V.

Uchwała nr LVIII/649/06 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu

Część ustaleń planu uchylają uchwały:
- nr XIV/123/07 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu
- nr LV/1091/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu
w granicy wg załącznika graficznego planu.

Dane przestrzenne: 
zgeoreferowany plik TIF (wersja pierwotna)
zgeoreferowany plik TIF (wersja po uchyleniach)
legenda
APP
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

26 stycznia
2006 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 18, poz. 652 14 marca
2006 r.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1426
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B21 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Obwodnicy Północnej - ulicy Północnej w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Langer
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:24:04
Data udostępnienia informacji: 21.02.2022 10:43:17
Data ostatniej aktualizacji: 03.11.2022 16:15:21
Rejestr zmian