Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr XXV/510/20 Rady Miasta Opola z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu

30 kwietnia 2020 r.
II.Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp15 maja 2020 r.
Składanie wniosków do mpzp12 czerwca 2020 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp9 października 2020 r.
III.Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzpsierpień 2021 r.
IV.

I. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

II. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

29 września 2020 r.

 

9 marca 2021 r.

Wyłożenie odbędą się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.  Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.

I. Wyłożenie do publicznego wglądu
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2)

II. Wyłożenie do publicznego wglądu
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2)

od 6 października 2020 r. do 27 października 2020 r.

 

 

 

od 16 marca 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r.

I. Dyskusja publiczna

II. Dyskusja publiczna

W związku ze stanem epidemii proszę, aby do dnia 29 marca 2021 r. osoby chętne do wzięcia udziału w dyskusji publicznej zgłosiły się pod nr telefonu 77 4511925 lub drogą elektroniczną na adres bu@um.opole.pl.

22 października 2020 r.

1 kwietnia 2021 r.
Rynek-Ratusz
s. 203, godz. 15:00

I. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

II. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

do 10 listopada 2020 r.

do 20 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp27 listopada 2020 r.
V.

Uchwała nr XXXIV/709/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2)

Dane przestrzenne:

zgeoreferowany plik TIF
legenda

29 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 382

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały - Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz. 737

8 lutego 2021 r. (data ogłoszenia)

3 lutego 2021 r.
(data rozstrzygnięcia)
VI.

Uchwała nr XXXIX/784/21 Rady Miasta Opola z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2)

Podsumowanie sooś

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF
legenda
APP
System Informacji  Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

29 kwietnia 2021 r.
VII.Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 13087 maja 2021 r.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 838
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B119 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Mateusz Jahn
Osoba, która udostępnia informację: Mateusz Jahn
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:49:52
Data udostępnienia informacji: 10.02.2022 09:38:20
Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2022 12:01:54
Rejestr zmian