Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała  nr LI/764/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu

28 listopada
2013 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 6 grudnia
2013 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 9 stycznia
2014 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 31 października
2014 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp14 października
2014 r.
IVOgłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 13 listopada
2014 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:

Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

od 21 listopada do 19 grudnia 2014 r.

Dyskusja publiczna

10 grudnia 2014 r.

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

do 12 stycznia 2015 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 16 stycznia
2015 r.
V.

Uchwała Nr VI/53/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)
Podsumowanie

Część ustaleń planu uchylają uchwały:
- nr VI/49/07 Rady Miasta Opola z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu,
- nr XXXIX/781/21 Rady Miasta Opola z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu,
w granicach wg załącznika graficzego planu.

Dane przestrzenne: 
zgeoreferowany plik TIF (wersja pierwotna)
zgeoreferowany plik TIF (wersja po uchyleniach)
legenda
APP
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

29 stycznia
2015 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 309 11 lutego
2015 r.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1524
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B62 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Langer
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:41:49
Data udostępnienia informacji: 16.02.2022 14:52:43
Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2022 09:52:58
Rejestr zmian