Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 13.07.2023r.

OŚR.6220.11.2023.MK

   PREZYDENT MIASTA OPOLA

działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2022.1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,

podaje do publicznej wiadomości

informację,

że w dniu 03 lipca 2023r, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową OPO3A oraz hali produkcyjno-magazynowo-usługowej wraz z częścią socjalno-biurową OPO3B, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego w Opolu na działkach o nr ewidencyjnych 5/37, 5/69, 5/70, 5/71, 6/17, 6/18, 6/19, 7/3, 8/4, 9/16,  położonych w obrębie 0061 Półwieś.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek CTPark Opole Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, złożony poprzez pełnomocnika.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu są:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola.

W celu zapoznania się z decyzją i pozostałymi dokumentami dotyczącymi przedmiotowej sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 77 45 11 819), mailowy
(e-mail: osr@um.opole.pl) lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta

Małgorzata Widuto

Kierownik Referatu Pozwoleń

i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 340
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową opo3a oraz hali produkcyjno-magazynowo-usługowej wraz z częścią socjalno-biurową opo3b, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego w opolu na działkach o nr ewidencyjnych 5/37, 5/69, 5/70, 5/71, 6/17, 6/18, 6/19, 7/3, 8/4, 9/16, położonych w obrębie 0061 półwieśinwestor: ctpark opole sp. z o.o., ul. rondo onz 1, 00-124 warszawa
Skrócony opis: zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową OPO3A oraz hali produkcyjno-magazynowo-usługowej wraz z częścią socjalno-biurową OPO3B, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego w Opolu na działkach o nr ewidencyjnych 5/37, 5/69, 5/70, 5/71, 6/17, 6/18, 6/19, 7/3, 8/4, 9/16, położonych w obrębie 0061 PółwieśInwestor: CTPark Opole Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Knap
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Knap
Data wytworzenia informacji: 13.07.2023 14:11:03
Data udostępnienia informacji: 13.07.2023 14:18:06
Data ostatniej aktualizacji: 13.07.2023 14:18:09
Rejestr zmian