Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.


Wyniki wyborów - Miasto Opole

 

Rada Miasta Opola - protokół z wyborów wraz z zestawieniem wyników głosowania:

Prezydent Miasta Opola - protokół wyników głosowania i wyników wyborów

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego

 

Sejmik Województwa - protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze miasta na prawach powiatu Opola, Okręg 1

 


ZNAJDŹ SWÓJ OKRĘG WYBORCZY:

Obwieszczenie  - OKRĘGI WYBORCZE MIASTO OPOLE

WYSZUKIWARKA PKW

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIAMI O KANDYDATACH:

NA RADNYCH DO RADY MIASTA - link

NA PREZYDENTA MIASTA - link

NA RADNYCH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA- link

obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o skreśleniu kandydata (dot. wyborów do Sejmiku Województwa)

ZNAJDŹ SWÓJ LOKAL WYBORCZY (MIEJSCE GDZIE MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ):

OBWIESZCZENIE -OBWODY GŁOSOWANIA - MIASTO OPOLE

WYSZUKIWARKA PKW

 

LOKALE WYBORCZE DLA WYBORCÓW OTWARTE BĘDĄ W DNIU 7 KWIETNIA 2024 R. W GODZ. OD 7.00 DO 21.00

Godziny rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze - LINK


 

Informajca o sposobie głosowania:


Wybory samorządowe 2024 r. - serwis informacyjny PKW


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Premier wyznaczył w nim datę wyborów na 7 kwietnia 2024 roku. Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych. Postanowienie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE ORAZ ZAŁĄCZNIK - KALENDARZ WYBORCZY


OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta w wyborach Prezydenta Miasta Opola zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 22 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Opola zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU z dnia 5 kwietnia 2024 r. dot. skreślenia kandydata w okręgu nr 1 z zarejestrowanej listy nr 3 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (miasto Opole ) - link


MIASTO OPOLE

OKRĘGI WYBORCZE:

Postanowienie nr 25/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 12 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Opola na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


OBWODY GŁOSOWANIA:

Postanowienie nr 332/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 15 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Opola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Postanowienie Nr 372/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Opole w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Informacje dla mieszkańców:

Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców

Jak dopisać się do spisu wyborców

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informajca o sposobie głosowania:


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Wykaz pozostałych informacji:

 

1. Miejska Komisja Wyborcza w Opolu

2. Urzędnicy wyborczy

3. Obwodowe Komisje Wyborcze

4. Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze miasta Opola


KANDYDACI:

ZAREJESTROWANE LISTY KANDYDATÓW DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA- link

      obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o skreśleniu kandydata (dot. wyborów do Sejmiku Województwa)

ZAREJESTROWANE LISTY KANDYDATÓW DO RADY MIASTA - link

ZAREJESTROWANI KANDYDACI NA PREZYDENTA MIASTA - link


Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Wykaz komitetów wyborczych zgłoszonych do rejestracji Komisarzom Wyborczym w Opolu I, II i III - link


Informacje dla komitetów:

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 pozostałe informacje - serwis informacyjny PKW - wybory samorządowe 2024 r.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 15355
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: WYBORY SAMORZĄDOWE - 2024
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Osoba, która udostępnia informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 11.05.2023 11:09:07
Data udostępnienia informacji: 15.01.2024 09:23:14
Data ostatniej aktualizacji: 12.04.2024 11:25:34
Rejestr zmian