Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 17 maja 2022r.

OŚR.6220.8.2022.MK                                                                                                     

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.),

zawiadamia się strony postępowania administracyjnego,

że wydana została decyzja nr OŚR.6220.8.2022.MK z dnia 06.05.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa parkingu przy Wyspie Bolko” na działkach o numerach ewidencyjnych: 72/2, 73/1, 74/1, 75/1, 76/1, am 39, obręb Szczepanowice.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, złożony poprzez pełnomocnika.

Stronami przedmiotowego postępowania jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję jednocześnie strony postępowania, iż od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola,
w terminie do dnia 14 czerwca 2022r. (włącznie).

Jednocześnie informuje się, że wydana decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 324; tel. 77 45 11 819.
W celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, prosi się o kontakt telefoniczny

(tel. 77 45 11 819), mailowy (e-mail: osr@um.opole.pl) lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta
Małgorzata Widuto
Kierownik Referatu Pozwoleń

i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 511
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie stron o wydanej DŚ dla przedsięwzięcia pn. :„Budowa parkingu przy Wyspie Bolko” na działkach o numerach ewidencyjnych: 72/2, 73/1, 74/1, 75/1, 76/1, am 39, obręb Szczepanowice.
Skrócony opis: zawiadomienie stron o wydanej DŚ dla przedsięwzięcia pn. :„Budowa parkingu przy Wyspie Bolko” na działkach o numerach ewidencyjnych: 72/2, 73/1, 74/1, 75/1, 76/1, am 39, obręb Szczepanowice.
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Knap
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Knap
Data wytworzenia informacji: 17.05.2022 12:59:04
Data udostępnienia informacji: 18.05.2022 11:02:40
Data ostatniej aktualizacji: 18.05.2022 11:02:45
Rejestr zmian