Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr XXIII/241/07Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vb" w Opolu

28 grudnia
2007 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 4 luty
2008 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 3 marca
2008 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 11 marca
2008 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzpod 19 maja
2011 r.
IVOgłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 26 czerwca
2012 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu

od 11 lipca 2012 r.
do 13 sierpnia 2012 r.
Dyskusja publiczna 13 sierpnia
2012 r.
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 9 września
2012 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 18 września
2012 r.
V.

Uchwała nr XXXIV/519/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vb" w Opolu

Uchwała mpzp  (wyrok WSA stwierdzający nieważność części uchwały)
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3)
Podsumowanie

Część ustaleń planu uchyla Uchwała nr XXIV/435/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vc" w Opolu w granicach wg załącznika graficznego planu.

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF (wersja pierwotna)
zgeoreferowany plik TIF (wersja pio uchyleniach)
legenda
APP
System Informacji  Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

29 listopada
2012 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 17 4 stycznia
2013 r.
 
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2288
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B51 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vb" w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Langer
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:37:44
Data udostępnienia informacji: 18.02.2022 10:00:36
Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2022 09:13:09
Rejestr zmian