Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr XXIX/438/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plac M.Kopernika - ulica Studzienna w Opolu

05 lipca
2012 r.
IIOgłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 12 lipca
2012 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 14 sierpnia
2012 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 18 września
2012 r.
IIIOpiniowanie i uzgadnianie projektu mpzpod 28 września
2012 r.
IVOgłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 30 listopada
2012 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu

Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PPIS, RODŚ

od 11 grudnia 2012 r.
do 14 stycznia 2013 r.
Dyskusja publiczna 09 stycznia
2013 r.
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 01 lutego
2013 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp 22 lutego
2013 r.
V.

Uchwała nr XLV/699/13 Rady Miasta Opola z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika - ulica Studzienna w Opolu

Uchwała nr XXXIX/622/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika - ulica Studzienna w Opolu (uchwała uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego NR IN.VI.743.28.2013.KHZ z dnia 6 maja 2013 r.)

 

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PPIS, RODŚ
Opinia dotycząca zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Plac M. Kopernika – ul. Studzienna w Opolu” oraz zasady ochrony i kształtowania krajobrazu przestrzeni publicznej Placu

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF
legenda
APP
System Informacji  Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

15 lipca 2013 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1769 19 lipca
2013 r.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1088
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B57 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika - ulica Studzienna w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Langer
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:41:03
Data udostępnienia informacji: 17.02.2022 10:42:37
Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2022 09:21:20
Rejestr zmian