Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 25 lutego 2022r.

OŚR.6220.37.2021.MK                                                                                                     

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.),

zawiadamia się strony postępowania administracyjnego,

że wydana została decyzja nr OŚR.6220.37.2021.MK z dnia 16.02.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Opolu rejon ul. Stefana Batorego”, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1477, 1319, 1313, 1309, 1304, 1300, 1296, 1292, 1289, obręb Nowa Wieś Królewska.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek STUDIA PROJEKTOWEGO SPART Sp. z o.o. Sp.K., 42-660 Kalety, ul. 1 Maja 49, złożony poprzez pełnomocnika.

Stronami przedmiotowego postępowania jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję jednocześnie strony postępowania, iż od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w terminie do dnia
28 marca 2022r. (włącznie).

Jednocześnie informuje się, że wydana decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 324; tel. 77 45 11 819.
Z uwagi na trwający stan epidemii i wynikające z tego stanu ograniczenia w organizacji pracy urzędów, w celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, prosi się o kontakt telefoniczny
(tel. 77 45 11 819), mailowy (e-mail: osr@um.opole.pl) lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 644
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.„budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w opolu rejon ul. stefana batorego”, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1477, 1319, 1313, 1309, 1304, 1300, 1296, 1292, 1289, obręb nowa wieś królewska.
Skrócony opis: zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.„budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w opolu rejon ul. stefana batorego”, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1477, 1319, 1313, 1309, 1304, 1300, 1296, 1292, 1289, obręb nowa wieś królewska.
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Knap
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Knap
Data wytworzenia informacji: 16.02.2022 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 25.02.2022 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 01.03.2022 11:18:35
Rejestr zmian