Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lp.Procedura sporządzania MPZPTerminy
I.

Uchwała nr XXIV/433/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu

24 marca
2016 r.
II.Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp12 maja
2016 r.
Składanie wniosków do mpzpdo 1 czerwca
2016 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp24 października
2017 r.
III.Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzpod 22 marca 2017 r.
IV.

I. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

II. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu


III. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

IV. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

22 sierpnia 2018 r.

23 stycznia 2019 r.


 

22 października 2019 r.

28 lipca 2020 r.

I. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2zał. 3)

II.  Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:
Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2zał. 3)


III. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu

Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2zał. 3)


IV. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu

Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2zał. 3)

od 29 sierpnia 2018 r. do 26 września 2018 r.
 od 31 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.


od 30 października 2019 r. do 29 listopada 2019 r.


 

 

od 5 sierpnia 2020 r. do 2 września 2020 r.

I. Dyskusja publiczna

 

II. Dyskusja publiczna

 

III. Dyskusja publiczna

 

IV. Dyskusja publiczna

 

W związku ze stanem epidemii proszę, aby do dnia 11 sierpnia 2020 r. osoby chętne do wzięcia udziału w dyskusji publicznej zgłosiły się pod nr telefonu 77 4511924 lub drogą elektroniczną na adres bu@um.opole.pl.

20 września 2018 r.

 

7 lutego 2019 r.

 

14 listopada 2019 r.


13 sierpnia 2020 r.


Rynek-Ratusz
godz. 15:00, sala 312


 

I. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

 

II. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

 

III. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

 

IV. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

 

do 10 października 2018 r.

do 14 marca 2019 r.

do 13 grudnia 2019 r.

do 16 września 2020r.
I. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

II. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

III. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

IV. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

V. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp
 
31 października 2018 r.


20 grudnia 2018 r.


3 kwietnia 2019 r.


31 grudnia 2019 r.


21 września 2020 r.
V.

Uchwała nr VIII/171/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu

18 kwietnia 2019 r.
Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 177710 maja 2019 r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze, poz. 187827 maja 2019 r.
VI.

Uchwała nr XXX/605/20 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2zał. 3)
Podsumowanie

Dane przestrzenne:
zgeoreferowany plik TIF
legenda
APP
System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie przestrzenne

24 września 2020 r.
VII.Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 26882 października 2020 r. (data ogłoszenia)
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1560
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: B113 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Mateusz Jahn
Osoba, która udostępnia informację: Mateusz Jahn
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 16:49:07
Data udostępnienia informacji: 10.02.2022 13:18:44
Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2022 11:43:31
Rejestr zmian